Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Rozwoju geotermii w Polsce — powstała mapa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce”. Dokument stanowi mapę drogową rozwoju geotermii do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku.

Rozwoju geotermii w Polsce — powstała mapa [źródło: www.gov.pl]
Rozwoju geotermii w Polsce — powstała mapa [źródło: www.gov.pl]

 

Opracowanie jest spójną koncepcją rozwoju i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku.

Dokument składa się z dziewięciu punktów, uwzględniających potencjał geotermii płytkiej oraz nisko, średnio- i wysokotemperaturowej, magazynowanie energii, minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego oraz proponowane zmiany legislacyjne.
Zawarto w nim także kwestie związane z finansowaniem i koordynacją zadań.

Mapa składa się z trzech podstawowych filarach: badaniach, wykonywaniu i realizacji instalacji pilotażowych oraz wdrożeniach, jak również edukacji i promocji.

W ramach mapy drogowej zaplanowano następujące działania:

  • wsparcie obszaru związanego z geotermią inżynierską i geotermią płytką poprzez funkcjonowanie i rozwój HUB-u Technologicznego Pomp Ciepła (HTPC) w Miękini oraz programy, takie jak „Moje Ciepło”;
  • geotermia nisko- i średniotemperaturowa będzie nadal wspierana w ramach programu NFOŚiGW „Udostępnianie wód geotermalnych w Polsce” oraz Polska Geotermia Plus. Dla realizacji inwestycji została powołana spółka celowa „Geotermia Polska”. Komplementarnym obszarem jest geotermia wysokotemperaturowa, której rozwój wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych, w zakresie systemów binarnych oraz systemów HDR i EGS;
  • perspektywicznym obszarem są instalacje zagospodarowania ciepła odpadowego z systemów kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instalacje zagospodarowania ciepła wód rzek, sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych, które wymagają badań oraz budowy instalacji pilotażowych;
  • rozpoznanie możliwości wykorzystania głębokich otworowych wymienników ciepła (GOWC) w istniejących otworach, co wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych;
  • rozwój magazynowania ciepła /energii w górotworze, wymagający zarówno badań, jak i budowy instalacji pilotażowych;
  • wsparcie dla rozwoju geotermii w Polsce poprzez program ubezpieczenia od ryzyka inwestycyjnego w projektach geotermalnych;
  • dostosowanie rozwiązań prawnych we wszystkich wymienionych obszarach oraz prowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych.

Realizacji Programu do 2050 roku ma kosztować około 49 mld zł. Dofinansowanie (budżet państwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Ochrony Środowiska, Krajowy Plan Odbudowy, inne środki zagraniczne, itp.) wyniesie ponad 12 mld złotych, (26%).

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz