.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Rodzina Atomickich – rusza kampania edukacyjna o energii jądrowej

Z energią jądrową na co dzień –Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawia rodzinę Atomickich. Rusza ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjną, która będzie pokazywać, czym jest energetyka jądrowa.

Rodzinę Atomickich – rusza kampania edukacyjna o energii jądrowej
Rodzinę Atomickich – rusza kampania edukacyjna o energii jądrowej [źródło: www.gov.pl]

Bohaterami kampanii jest rodzina Atomickich. Dzięki przykładom z życia codziennego pomoże ona zrozumieć, jakie możliwości daje energetyka jądrowa i jak budowa elektrowni jądrowych wpłynie na nasze życie. W kampanii wezmą udział również eksperci i popularyzatorzy nauki.

Reklama
oknonet.pl

Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu, że energetyka jądrowa to bezpieczne, bezemisyjne źródło energii, które zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne i stałe dostawy prądu w niskiej cenie. Będziemy mówić o faktach – w kampanii przedstawione zostaną różnorodne zastosowania energii i energetyki jądrowej. Chcemy, aby ten temat pojawił się w polskich domach – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Zgodnie z wynikami badania wykonanego na zlecenie MKiŚ w listopadzie 2021 r., poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju wynosi 74,3% Polaków. W tym samym badaniu prawie wszyscy respondenci (94,8%) wskazali na konieczność przeprowadzenia w Polsce kampanii edukacyjnej na temat energetyki jądrowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków, przewidziana jest również szeroka kampania w Internecie, prasie i radiu. Emisja spotów radiowych i telewizyjnych przewidziana jest na przełom października i listopada.

W kampanii wykorzystane zostaną multimedialne formy komunikacji. W jej ramach powstanie szereg materiałów edukacyjnych, m.in. filmy i audycje popularno-naukowe, infografiki oraz spoty telewizyjne i radiowe. Zostaną one zamieszczone na dedykowanej kampanii stronie internetowej: www.poznajatomickich.pl.

Informacja o celach Kampanii

Celem Kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat energetyki jądrowej oraz zbudowanie stabilnego oraz świadomego poziomu akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej.

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja strategiczna dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Energetyka jądrowa to stabilne źródło energii elektrycznej, a możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas daje niezależność energetyczną. Energetyka jądrowa odgrywa ważną rolę w łagodzeniu zmian klimatycznych, będąc jednocześnie filarem bezpieczeństwa energetycznego. Zapewnia ona dostawy prądu elektrycznego niezależnie od pogody bez wytwarzania szkodliwych gazów i pyłów. Jądrowe bloki energetyczne umożliwią wypełnienie luki w systemie elektroenergetycznym, która powstanie po likwidacji starych bloków węglowych.

Celem Programu polskiej energetyki jądrowej jest budowa oraz oddanie do eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III i III+.

Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji 2 elektrowni jądrowych po 3 reaktory każda. Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora w 2026r. , jego uruchomienie w 2033 r. ; oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni w 2043 r.

Uzasadnienie do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce opiera się na trzech filarach:

  • Bezpie­czeństwo energetyczne – Wprowa­dzenie elektrowni jądrowych oznaczać będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, głównie poprzez dy­wersyfikację bazy paliwowej i kierunków dostaw nośników energii oraz zastąpienie starzejącego się parku wysoko­emisyjnych bloków węglowych.
  • Klimat i środowisko – Energetyka jądrowa to radykalne obniżenie emisji gazów cieplar­nianych do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. Przykła­dy dużych, uprzemysłowionych i wysokorozwiniętych państw i regionów, takich jak Francja, Szwecja oraz ka­nadyjska prowincja Ontario dowodzą, że energetyka jądrowa przyczynia się do skutecznej, szybkiej i głębo­kiej dekarbonizacji elektroenergetyki.
  • Ekonomia – W kontekście gospodarczym elektrownie jądrowe mogą zahamować wzrost kosztów energii dla odbiorców, a nawet je obniżyć, licząc pełny rachunek dla odbiorcy końcowego.

Źródło: gov.pl 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz