Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Relacja z XXII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

W dniach 24-25 stycznia br. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbyła się XXII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona perspektywom rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Relacja z XXII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL [źródło: powerpol.pl]
Relacja z XXII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL [źródło: powerpol.pl]

Kongres objęty został Patronatem Honorowym m.in.: przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, Jacka Sasina, Minister Klimatu i Środowiska, Annę Moskwę, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Rafała Gawina, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju, Krzysztofa Tchórzewskiego, Agencję Rynku Energii, Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Krajowy Instytut Energii Rozproszonej, Krajową Izbę Biopaliw, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Reklama
oknonet.pl

Podczas Kongresu odbyło się sześć paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę transformacji energetycznej, Zielonej energii w strategiach liderów polskiego rynku, polskiego rynku energii gazu i paliw, sytuacji na rynku ciepła i kogeneracji, innowacji rozwoju i inwestycji w horyzoncie do 2050 roku oraz potencjału polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE.

Debata inauguracyjna rozpoczynająca Kongres zatytułowana była “ Trasformacja energetyczna 2022”. Panel poprowadzony został przez Filipa Kowalskiego – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe, SAP.

Obrady rozpoczęły się od omówienia przez zaproszonych gości planu odbudowy dla Europy z perspektywy polskiej racji stanu i trendów globalnych w energetyce. Uwzględniono również konieczne koszty transformacji energetycznej. Następnie zastanawiano się nad kwestią odejścia Polski od węgla do 2049 roku, pod kątem planu dla kopalni i elektrowni węglowych. Stanowiło to wstęp do szerszej dyskusji nad kwestią neutralności klimatycznej i priorytetowych kierunków działań Rządu. Uczestnicy dyskutowali także nad zmianami w obszarze rozwoju energetyki prosumenckiej ze szczególnym uwzględnieniem programów NFOŚiGW a także OZE w projektach inwestycyjnych firm energetycznych.

I Panel pt. „Zielona energia w strategiach liderów polskiego rynku” rozpoczął się od moderowany był przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BiznesAlert.pl. Następnie uczestnicy dyskusji podjęli temat paliw alternatywnych, w szczególności jeżeli chodzi o wykorzystanie w aktualnym stanie prawnym wodoru i gazu. Zwrócono również uwagę na skalę projektów OZE planowanych w 2022 roku zwłaszcza, jeżeli chodzi o segment off-shore, mogący być przyszłością polskiego rynku OZE. W ramach debaty zastanawiano się także nad nowym rozdaniem w obszarze polskiej energetyki jądrowej.

II panel zatytułowany “Polski rynek energii gazu i paliw” moderowany był przez Marka Kulesę – Dyrektora Biura Towarzystwa Obrotu Energią.
W pierwszej części dyskusji podjęto temat perspektyw rozwoju, jeżeli chodzi o wydobycie oraz wyzwań dla dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji rozwiązań systemowych i legislacyjnych. Następnie odniesiono się do problematyki kierunków importu gazu i paliw do Polski. W dalszej części panelu zastanawiano się, które projekty inwestycyjne w 2022 roku okażą się kluczowe dla polskiego rynku paliw i gazu. W ramach części poświęconej paliwom starano się odpowiedzieć na pytanie, czy warto inwestować w infrastrukturę paliwową w kontekście zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w 2035 roku. Równie istotną kwestią, omówioną przez prelegentów była rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej i przesyłowej, a także infrastruktury magazynowej, zwracając szczególną uwagę na jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw. Podczas panelu odniesiono się także do perspektyw rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce oraz gazu w portfolio firm energetycznych.

W panelu III pt. “Rynek ciepła i kogeneracji” odpowiedzialnym za moderację był Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl. Dyskusja na początku skoncentrowała się na omówieniu kształtu kogeneracji w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu: RED II oraz roli gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym. Pozwoliło to na zastanowienie się, jak racjonalnie przemodelować rynek ciepła. Następnie nakreślono skalę rozwoju systemów prosumenckich i jego wpływu na ciepłownictwo, zwrócono także uwagę na strategie walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływ na rynek ciepła systemowego. Na koniec starano się określić, jaki koszty poniosą małe jednostki ciepłownicze zarządzane przez samorządy w związku z koniecznością odejścia od węgla.

Panel IV pt. “Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje”, moderowała Filip Opoka – Partner, NGL Wiater sp.k. W debaty zaproszeni prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wodór będzie paliwem przyszłości, a także jak będzie wyglądać energia jądrowa w polityce energetycznej Państwa. Odniesiono się także nad skutkami odejścia od węgla jeżeli chodzi o przemysł. Wnioski pozwoliły odnieść się do postanowień fit for 55 i długofalowych skutków, jakie ono niesie dla przemysłu. Podczas debaty przedyskutowano również podstawowe trendy rozwojowe inwestycji, nowe sposoby finansowania projektów i największe bariery inwestycyjne, z jakimi muszą zmierzyć się inwestorzy w 2022 roku. W tym kontekście omówiono program Start-up jako źródło innowacji – w szczególności skoncentrowano się na pytaniu jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynku. Równie ważnym zagadnieniem, jaki pojawił się podczas dyskusji była dynamika rozwoju rynku elektromobilności. Z jednej strony analizowano zmiany w proporcjach liczb aut elektrycznych w ogólnej liczbie aut w Polsce, z drugiej zastanawiano się nad wpływem aktualnych regulacji na rozwój infrastruktury ładowania.

Piąty panel został zatytułowany “Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE” – w roli moderatora wystąpił Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz, BiznesAlert.pl. W ramach otwarcia dyskusji zastanawiano się nad wielkością potencjału polskich wytwórcy komponentów instalacji OZE. Następnie zastanawiano się, czy możemy zostać liderem w segmencie energetyki rozproszonej i prosumenckiej. W dalszej części panelu omówiono kierunki rozwoju fotowoltaiki: czy będzie to sieć małych przydomowych instalacji, czy raczej będziemy budować duże farmy fotowoltaiczne. Na koniec podniesiono kwestie rozwoju e-mobility ze szczególnym zaakcentowaniem sytuacji w obszarze technologii magazynowania energii, stacji ładowania i samych konstrukcji pojazdów elektrycznych. Dużo uwagi poświęcono także kwestiom przygotowania i edukacji personelu na potrzeby zarówno off-shore jak i energetyki jądrowej.

XXII edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

źródło: powerpol.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz