.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Rada Koordynacyjna ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej podejmuje kolejne działania

Pełnomocnik Rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska przewodniczył II posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, które odbyło się 13 kwietnia 2022 roku.

Rada Koordynacyjna ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej podejmuje kolejne działania [źródło: www.gov.pl]
Rada Koordynacyjna ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej podejmuje kolejne działania [źródło: www.gov.pl]

Drugie posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Rada Koordynacyjna powołała Koordynatorów Grupy Roboczych w następujących obszarach:

  • rozwój kadr i system kształcenia,
  • badania i rozwój,
  • rozwój polskiego przemysłu i udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem),
  • logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie,
  • edukacja społeczna,
  • współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne.
Reklama
oknonet.pl

Zadaniem Koordynatorów Grup roboczych będzie m.in. ukierunkowanie prac każdej z grup oraz wypracowanie harmonogramów dalszych działań nad realizacją Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

 

Inicjatywa Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest przykładem działania propaństwowego. Zarówno przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele biznesu, interesariusze rynku, przedstawiciele wyższych uczelni, środowiska badań i rozwoju, certyfikacji, wszyscy wspólnie spotykamy się po to, żeby stworzyć najlepsze warunki do budowy nowego sektora gospodarki – morskiej energetyki wiatrowej. Spotykamy się w poczuciu odpowiedzialności za siłę gospodarczą Polski. Współpracując razem, chcemy zbudować w tym obszarze kompetencje na poszczególnych poziomach łańcucha wartości (local content) oraz stworzyć najlepsze ramy rynku dla rozwoju morskich farm wiatrowych, temu ma służyć Porozumienie sektorowe – powiedział wiceminister Zyska.

 

Następnie każda z grup roboczych wspólnie dokona przeglądu celów strategicznych i deklaracji Porozumienia sektorowego, które powinny być zrealizowane. Każdy z powołanych Koordynatorów przedstawi plan pracy w swojej Grupie i sposób realizacji deklaracji Porozumienia sektorowego w swoim obszarze. Zgodnie z przyjętym przez Radę Koordynacyjną harmonogramem, Grupy Robocze pod przewodnictwem Koordynatorów Grup roboczych rozpoczną pracę na przełomie kwietnia i maja.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz