.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu -powstał Bank Dobrych Praktyk

Efektami prac zespołu ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce jest przegląd i zestawienie już funkcjonujących narzędzi i mechanizmów dedykowanych ograniczaniu ubóstwa energetycznego, propozycje koniecznych zmian usprawniających ich działanie, a także koncepcje wprowadzenia nowych ram prawnych oraz instrumentów i programów polityki publicznej. Zespół działa jako organ pomocniczy Ministra Klimatu i Środowiska.

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu -powstał Bank Dobrych Praktyk [źródło: www.gov.pl]
Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu -powstał Bank Dobrych Praktyk [źródło: www.gov.pl]

Zespół został powołany jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli administracji centralnej, samorządów terytorialnych, środowiska naukowego, a także organizacji pozarządowych, w tym branżowych czy konsumenckich. Składa się z ekspertów reprezentujące tak różne środowiska zagwarantowało, podczas prac nad analizami i rekomendacjami, niezwykle szeroką perspektywę branżową i społeczną. W rezultacie Zespół wypracował projekt UC106 (dotyczący tzw. dodatków energetycznych), który został skierowany do dalszych prac Rządu i stanowi odpowiedź na potrzebę realnej, finansowej pomocy odbiorcom wrażliwym.

Reklama
oknonet.pl

 

Eksperci dokonali przeglądu oraz zestawienia narzędzi i mechanizmów, pomocnych w ograniczaniu ubóstwa energetycznego – tych już dostępnych oraz nowych, wartych wprowadzenia do polityki publicznej, instrumentów i programów. Zebrano również propozycje koniecznych zmian, usprawniających ich działanie. Tak powstał dokument Bank Dobrych Praktyk. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce, zawierający podsumowanie najważniejszych, wartościowych praktyk służących redukcji ubóstwa energetycznego, szczególnie na poziomie lokalnym – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Dzięki pracom ekspertów ma zostać zrealizowany strategiczny cel zawarty w Polityce Energetycznej Polski do roku 2040.

Efektem prac zespołu są wchodzące w 2022 roku przepisy wprowadzające możliwości niefinansowego wsparcia odbiorców wrażliwych, jak np.:

  • zakaz wstrzymania dostaw odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz osób z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającą wentylacji mechanicznej, w przypadku, gdy posiadają oni zaległości w płatnościach za energię elektryczną w miesiącach zimowych,
  • możliwość zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego do sprzedawcy energii elektrycznej/paliw gazowych z wnioskiem o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności, np. zastosowanie odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie czy na odstąpieniu od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz