Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Prezes URE zatwierdził trzy nowe punkty połączeń gazowych – z Litwą, Słowacją i Czechami

Prezes URE, działając na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, uzupełnił listę punktów właściwych systemu przesyłowego o trzy nowe punkty. Do list punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego i Systemu Gazociągów Tranzytowych zostały dodane punkty: Santaka, Výrava oraz Zlate Hory.

Prezes URE zatwierdził trzy nowe punkty połączeń gazowych - z Litwą, Słowacją i Czechami
Prezes URE zatwierdził trzy nowe punkty połączeń gazowych - z Litwą, Słowacją i Czechami [Źródło: ure.pl]

 

Powstanie nowych punktów jest kluczowe dla działania gazociągu GIPL oraz Korytarza Północ – Południe.

Punkt Santaka łączy obszary zarządzane przez polskiego operatora GAZ-SYSTEM i litewskiego AB Amber Grid. Zbudowanie połączenia gazowego między Polską a Litwą (GIPL) i utworzenie punktu właściwego Santaka umożliwi połączenie systemów gazowych Litwy, Łotwy i Estonii z europejską siecią gazową.

Punkt Výrava połączy systemy przesyłowe Polski i Słowacji zarządzane odpowiednio przez GAZ-SYSTEM i słowackiego operatora przesyłowego eustream s.a. Punkt ten stanowi element koncepcji Gazowego Połączenia Międzysystemowego Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas), znanego szerzej jako Korytarz Północ-Południe.

Trzecim punktem właściwym jest punkt Zlate Hory łączący system gazowy Polski i Czech. Punkt ten zostanie uruchomiony jako punkt wejścia-wyjścia umożliwiający przesyłanie gazu w obu kierunkach i będzie łączyć polski system przesyłowy z czeskim systemem dystrybucyjnym dla którego operatorem jest GasNet. W okresie zimowym gaz będzie transportowany z Czech do Polski na zasadach ciągłych, natomiast w okresie letnim na zasadach przerywanych. Natomiast dostarczanie gazu do Czech będzie odbywać się jedynie w celu awaryjnego zasilania czeskiego systemu dystrybucyjnego.

Punkty właściwe zostały zawarte na dwóch odrębnych listach, odpowiednio dla Krajowego Systemu Przesyłowego oraz dla Systemu Gazociągów Tranzytowych.

Decyzja Prezesa URE wraz z uzasadnieniem oraz listy punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego oraz Systemu Gazociągów Tranzytowych dostępne są na stronie internetowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.

Właściwe punkty systemu przesyłowego obejmują co najmniej:

  • wszystkie punkty wejścia i wyjścia sieci przesyłowej obsługiwanej przez operatora systemu przesyłowego, z wyjątkiem punktów wyjścia przyłączonych do pojedynczego odbiorcy końcowego i z wyjątkiem punktów wejścia przyłączonych bezpośrednio do zlokalizowanego w UE obiektu produkcyjnego pojedynczego producenta;
  • wszystkie punkty wejścia i wyjścia łączące obszary bilansowania operatorów systemów przesyłowych;
  • wszystkie punkty łączące sieć operatora systemu przesyłowego z terminalem LNG, węzłami sieci gazowych, w których wykonywane są transakcje handlowe, obiektami magazynowymi i obiektami produkcyjnymi, o ile te obiekty produkcyjne nie są objęte wyłączeniem zgodnie z lit. a);
  • wszystkie punkty łączące sieć danego operatora systemu przesyłowego z infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług pomocniczych określonych w art. 2 ust. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE.

Źródło: ure.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz