Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Prezes URE publikuje listę tzw. sprzedawców zobowiązanych na 2022 rok

Prezes URE wyznaczył 180 sprzedawców zobowiązanych na obszarach działania poszczególnych dystrybutorów oraz jednego dla wytwórców przyłączonych do sieci przesyłowej.

Ramy inwestycyjne dekarbonizacji budynków na Światowym Forum Ekonomicznym [źródło: www.se.com]
Ramy inwestycyjne dekarbonizacji budynków na Światowym Forum Ekonomicznym [źródło: www.se.com]

 

Sprzedawcy zobowiązani odgrywają również istotną rolę w rozliczaniu energii elektrycznej, którą wytwarzają i pobierają prosumenci.

Zadania realizowane przez sprzedawców zobowiązanych stanowią istotny element zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów wsparcia OZE: w szczególności systemu aukcyjnego, systemów FIT/FIP – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Wyznaczenie przez Prezesa URE sprzedawców zobowiązanych na kolejny rok wynika z zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z nią operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych przekazują regulatorowi informacje dotyczące sprzedawców energii o największym wolumenie jej sprzedaży odbiorcom końcowym. Następnie Prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego na terenie działania każdego z operatorów.

Zaktualizowana lista wszystkich tzw. sprzedawców zobowiązanych znajduje się w Informacji Prezesa URE nr 74/2021.

Do obowiązków sprzedawców zobowiązanych należy m.in. zakup energii odnawialnej z instalacji OZE o mocy mniejszej niż 500 kW, rozliczanych w systemie aukcyjnym oraz w systemie taryfy gwarantowanej (FIT), a także zakup wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii odnawialnej wytwarzanej przez przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje (jeśli ci nie zdecydują się na skorzystanie z prosumenckiego systemu opustów).

Sprzedawcy zobowiązani dokonują również rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci przez prosumentów.

Źródło: ure.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz