Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Prezes URE publikuje listę firm oferujących dotacje na efektywność energetyczną w 2024 roku

Program bezzwrotnych dofinansowań na poprawę efektywności energetycznej, ogłoszony przez Prezesa URE, jest dostępny dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz jednostek sektora finansów publicznych. Środki te mogą być przeznaczone na wymianę urządzeń i instalacji służących do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody na modele charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną, a także na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Prezes URE publikuje listę firm oferujących dotacje na efektywność energetyczną w 2024 roku
Prezes URE publikuje listę firm oferujących dotacje na efektywność energetyczną w 2024 roku

Program ten został wprowadzony jako alternatywna forma rozliczania obowiązku oszczędzania energii przez podmioty zobowiązane, w znowelizowanej w 2021 r. ustawie o efektywności energetycznej. Umożliwia on współfinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną u odbiorców końcowych oraz zaliczenie uzyskanych oszczędności energii do realizacji obowiązku efektywnościowego.

W 2024 r. programy bezzwrotnych dofinansowań oferuje 38 podmiotów zobowiązanych, w porównaniu do 31 w roku poprzednim. Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa ciepłownicze, jednak korzystają z nich także sprzedawcy energii elektrycznej i firmy z sektora paliw gazowych.

Większość programów ma zasięg lokalny lub regionalny, ale istnieją także programy obejmujące całą Polskę. Adresy stron internetowych podmiotów realizujących programy zawierają regulaminy oraz niezbędne dokumenty. Odbiorcy końcowi mogą tam znaleźć informacje o zakresie wsparcia oferowanego przez dany program.

W razie wątpliwości co do możliwości skorzystania z dofinansowania, zaleca się bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem oferującym wybrany program.

Lista podmiotów

Źródło: ure.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz