Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Powstanie Mazowiecka Dolina Wodorowa

Główny cel powołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej ma być wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, oraz budowy wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej.

Powstanie Mazowiecka Dolina Wodorowa [źródło: www.gov.pl]
Powstanie Mazowiecka Dolina Wodorowa [źródło: www.gov.pl]

Powołanie Doliny jest efektem postępującej transformacji energetycznej w naszym kraju i świadczy o zaufaniu kolejnych regionów Polski co do sukcesu i perspektyw dla inicjowania przedsięwzięć wodorowych – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

 

Nie ukrywam, że wiążę ogromną nadzieję z powstaniem Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Nie mam wątpliwości, że postawiony przed Doliną priorytetowy cel, jakim jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej w regionie oraz dążenie do zbudowania mazowieckiego klastra wodorowego, zostanie wkrótce osiągnięty i będzie przykładem najlepszych praktyk wdrażanych w rozwój technologii wodorowych w Polsce i Europie – mówił wiceminister Ireneusz Zyska.

 

Żywię głęboką nadzieję, że podmioty biznesowe, naukowe i technologiczne, pozwolą wykorzystać w pełni potencjał regionu w zakresie wodoru oraz przyczynią się do powstania w niedługim czasie przełomowych projektów inwestycyjnych i innowacyjnych, oraz wysokopłatnych miejsc pracy – dodał.

 

Jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska czynimy wszystko, aby zbudować solidne fundamenty pod budowę gospodarki wodorowej w Polsce. Dlatego też po przyjęciu kluczowych dokumentów tj. Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW) oraz Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska koncentruje się obecnie nad kompleksowym pakietem legislacyjnym nazywanym „Konstytucją dla wodoru”, którego celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce – zapełnił wiceminister Ireneusz Zyska.

 

Dzięki powołaniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej możliwe będzie ścisłe współdziałanie na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego opartego o produkcję wodoru i dalsze wykorzystanie wodoru w przemyśle, transporcie, energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym, wymianę informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz