Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Politechnika Łódzka otrzymała 11,5 mln zł na termomodernizacje budynków

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Politechniki Łódzkiej na potrzeby przedszkola i żłobka dla dzieci studentów i pracowników uczelni oraz na potrzeby edukacyjne i naukowe studentów i kadry naukowej uczelni” otrzyma 11,5 mln zł wsparcia z puli środków finansowych I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Politechnika Łódzka otrzymała 11,5 mln zł na termomodernizacje budynków [źródło: www.gov.pl]
Politechnika Łódzka otrzymała 11,5 mln zł na termomodernizacje budynków [źródło: www.gov.pl]

Umowa została podpisana 12 sierpnia br. w Łodzi przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Kształcenia dr hab. inż. Andrzeja Romanowskiego.

Dzięki projektowi w całości będzie można poddać termomodernizacji blisko 3 tys. m2 powierzchni użytkowej budynków uczelni i równocześnie uzyskać cenne efekty ekologiczne – m.in. redukcję zużycia energii końcowej (o 2 015,96 GJ/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych (o 141,59 ton równoważnika C02) w budynkach publicznych.

Główne cele działania to:

  • zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków poprzez ich głęboką przebudowę i modernizację energetyczną,
  • ograniczenie emisji szkodliwych substancji i pyłów z pomocą nowych technologii grzewczych, a więc także poprawa stanu środowiska w skali lokalnej (w konsekwencji jakości życia ludzi i zwierząt) oraz klimatu.

W ramach projektu zrealizowane zostaną prace związane z m.in.:

  • osuszeniem i izolacją murów budynków,
  • ociepleniem dachów,
  • wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz
  • wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia (na energooszczędne).

Modernizacji i remontom poddane będą węzły cieplne, przewidziano również wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej (z odzyskiem ciepła) i klimatyzacji.

Dodatkowo zaplanowano wytwarzanie czystej energii z OZE z pomocą zamontowanych paneli fotowoltaicznych, oraz funkcjonowanie systemu monitorowania i zarządzania energią. Projekt ma poprawić też bezpieczeństwo użytkowania budynków oraz podnieść poziom ich użyteczności (także dla osób niepełnosprawnych).

Działania termomodernizacyjne mają przynieść oszczędność zapotrzebowania na ciepło w budynkach — do ok. 76 %.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz