Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

PGE Dystrybucja informuje są nowe wzory dokumentów dla zgłoszenia mikroinstalacji

Na stronie PGE Dystrybucja pojawił się komunikat, iż w związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, dostosowała wzory dokumentów składane przez właścicieli mikroinstalacji celem ich zgłoszenia. Wprowadzono nowy wzór dla „Wniosków / Zgłoszeń mikroinstalacji”. Nowe dokumenty są już dostępne na stronie operatora.

PGE Dystrybucja informuje są nowe wzory dokumentów dla zgłoszenia mikroinstalacji [źródło: pgedystrybucja.pl]
PGE Dystrybucja informuje są nowe wzory dokumentów dla zgłoszenia mikroinstalacji [źródło: pgedystrybucja.pl]

Głównym celem nowych regulacji jest przede wszystkim redukcja i uproszczenie formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji. Obecnie w kraju mamy blisko 800 tys. prosumentów produkujących energię we własnych mikroinstalacjach, w większości fotowoltaicznych.

Rozporządzeniem ujednolicony został wzór zgłoszenia mikroinstalacji, jak również wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia tejże mikroinstalacji.

Zgłoszenia mikroinstalacji oraz wnioski o określenie warunków przyłączenia dla mikroinstalacji na wcześniej publikowanych wzorach będą przyjmowane wyłącznie do 28 stycznia 2022 roku wraz z dodatkowym załącznikiem opublikowanym na w/w stroni (Załącznik 0A02-WZM-ZPK, którym jest oświadczenie zgłaszającego mikroinstalację. Od 29 stycznia 2022 roku dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane wyłącznie na nowych wzorach — o czym informuje PGE Dystrybucja.

W nowym rozporządzeniu wprowadzono możliwość składania dokumentów drogą elektroniczną, do czego też zachęca operator właścicieli mikroinstalacji. Wpłynie to niewątpliwie na szybkość i wygodę prowadzonego postępowania, jednocześnie usprawni komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem wnioskującym. Wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

O szybkości rozpatrzenia wniosku przez PGE Dystrybucja decyduje kolejność zgłoszeń. Operator realizuje przyłączenie mikroinstalacji do sieci na podstawie zgłoszenia w terminie 30 dni od potwierdzenia kompletności tego zgłoszenia. We wskazanym terminie zostanie wymieniony lub przeprogramowany istniejący licznik, który będzie mierzył energię pobraną z sieci i wprowadzoną do sieci OSD.

 

źródło: pgedystrybucja.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz