Reklama
http://www.multitherma.com/

Ogrzewanie prądem będzie tańsze

Dodatek węglowy był pierwszym elementem szerszej kampanii rządowej, mającej na celu wsparcie gospodarstw domowych przed negatywnymi skutkami inflacji dopadającej rynek energetyczny. O pomocowe środki pieniężne mogą już się starać także właściciele kotłów opalanych pelletem czy gazem, a niebawem ruszy pionierski projekt dopłat do ogrzewania elektrycznego i pomp ciepła.

Ogrzewanie prądem będzie tańsze [źródło: fotowoltaika.plus]
Ogrzewanie prądem będzie tańsze [źródło: fotowoltaika.plus]

 

 

Ceny prądu w Polsce ciągle rosną

Inflacja we wrześniu 2022 roku pobiła kolejny rekord – 17,2%. Najwięcej, bo aż o 44,2% zdrożały nośniki energii. Jakby tego było mało, Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że na rynkach hurtowych energia i gaz dalej drożeją. Według symulacji ekspertów branżowych już za rok przeciętne gospodarstwa domowe wykorzystujące prąd do ogrzewania lokalu zapłacą rachunki wyższe o 500-1300 złotych (w zależności od zużycia). Te prognozy oparte zostały na założeniach, w praktyce mogą więc różnić się na niekorzyść mieszkańców. Wszystko to może prowadzić do sytuacji, w której liczba odbiorców z zadłużeniem względem sprzedawców energii elektrycznej przekroczy 300 tysięcy. Aby zapobiec tej sytuacji, rząd przygotował specjalny dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.

Rada Ministrów 7 października 2022 roku przyjęła ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (zwana dalej Ustawą). Jednym z jej założeń jest realizacja dopłat do prądu dla gospodarstw domowych wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania obiektów mieszkalnych. Przewidziano dwa progi dopłat:
• 1 000 złotych.
• 1 500 złotych.

Wyższa wysokość wsparcia będzie wypłacana, gdy roczne zużycie energii elektrycznej przekroczy 5 000 kWh.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek do ogrzewania?

Dodatek do ogrzewania prądem będzie wypłacany każdemu gospodarstwu, które spełnia określone warunki. Należą do nich:

  • Wysokość zużycia – jeśli beneficjent wnioskuje o wyższą dopłatę, musi udowodnić pobór prądu na określonym w Ustawie poziomie.
  • Uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
  • Z dotacji wykluczone są gospodarstwa domowe korzystające z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
  • Złożenie wniosku na właściwym formularzu i w odpowiednim terminie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego?

Wniosek o dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego zgodnie z art. 31 Ustawy składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Istnieje także możliwość dostarczenia go przez internet. W tej sytuacji powinien być on potwierdzony podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Każdy wnioskodawca ma czas od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Aplikacje składane po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wypłata dodatków będzie realizowana do dnia 31 marca 2023 roku. Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych to kolejne narzędzie wspierające rozwój OZE w Polsce

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest priorytetem międzynarodowej i krajowej polityki środowiskowej. Pozyskiwanie ciepła i prądu ze słońca, wody czy wiatru niesie za sobą szereg korzyści. Po dynamicznym rozwoju fotowoltaiki, w 2022 roku obserwujemy duże zainteresowanie technologią pomp ciepła. Liczne dofinansowania, bezobsługowe działanie i niska emisyjność, to tylko niektóre z atutów, które przekonują nowych konsumentów. W trosce o dalszy rozwój branży i stopniowe odchodzenia od węgla rząd wprowadził system dopłat, dzięki któremu ogrzewanie domu pompą ciepła jest dużo bardziej opłacalne, niż w przypadku pozostałych urządzeń.

źródło: fotowoltaika.plus

OZE.PLUS – Your Way Sp. z o.o.
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
fotowoltaika.plus
+48 233 233 233
[email protected]

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz