Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Energii

„Przy kształtowaniu nowych ram prawnych należy wykluczyć rozwiązania, które nieproporcjonalnie zwiększyłyby obciążenia dla państw członkowskich, w szczególności dla odbiorców końcowych” – mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Energii, która odbyła się 25 października 2022 r. w Luksemburgu. W spotkaniu wziął również udział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Energii
Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Energii [źródło: www.gov.pl]

Oczekujemy pilnego wprowadzenia limitu na ceny gazu na rynku hurtowym i o tym dyskutowano dzisiaj podczas Rady ministrów ds. energii.

Szereg państw członkowskich, w tym Polska, miało wątpliwości co do niektórych zapisów rozporządzenia. Potwierdzono dzisiaj, że wspólne zakupy gazu nie będą obowiązkowe– poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Podczas Rady ustalono także, że będą prowadzone dalsze prace nad obniżeniem cen energii elektrycznej.

Wspólne zasady rynków wewnętrznych odnawialnych źródeł energii i gazu ziemnego oraz wodoru

Jak podkreśliła minister klimatu i środowiska, niektóre z sugestii zgłaszanych przez Polskę zostały spełnione. Nadal jednak nasz kraj podkreśla potrzebę dostosowania rozwoju rynku wodoru i gazów niskoemisyjnych do funkcjonującej w Polsce infrastruktury i poziomu rozwoju rynku w tym zakresie.

Rynek wodoru wejdzie w fazę osiągania dojrzałości dopiero po 2030 roku, a pełną dojrzałość osiągnie w okolicach roku 2050. Rynek ten powinien być rozwijany w sposób ewolucyjny, jak miało to miejsce w przypadku rozwoju rynku gazu. W ocenie Polski zaproponowany przez Komisję okres przejściowy dla rynku wodoru jest zdecydowanie za krótki i powinien zostać wydłużony.

Rynek wodoru w 2030 r. dopiero zacznie wchodzić w fazę dojrzałości, dlatego postulujemy stopniowe i elastyczne podejście do wprowadzenia regulacji, m.in. poprzez wydłużenie okresów przejściowych dla wodoru, do 2036 r. oraz przyjęcie negocjowanego dostępu stron trzecich do infrastruktury wodorowej– zaznaczyła minister Anna Moskwa.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Przyjęto podejście ogólne do dyrektywy. Polska aktywnie postulowała bardziej wyważone i realistyczne podejście do wymogów związanych z jej wdrożeniem. Propozycje muszą zapewnić ekonomiczną opłacalność, techniczną wykonalność oraz technologiczną neutralność, a także zapewnić efektywność zaproponowanych rozwiązań.

W czasach kryzysu energetycznego, wszystkie środki mające na celu zmniejszenie zużycia nośników energii w budynkach należy uznać za potrzebne i opłacalne– podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Jak dodała, nowo przepisy muszą być jednak realistyczne, racjonalne i stosowane przez państwa członkowskie, tak aby nie stanowiły obciążenia dla obywateli.

Wzmocnienie solidarności poprzez lepszą koordynację zakupów gazu, transgraniczną wymianę gazu i wiarygodne wskaźniki cen

Ceny gazu ziemnego osiągnęły niedopuszczalny poziom. Dlatego doceniamy zainicjowanie przez Komisję Europejską procesu legislacyjnego dotyczącego wprowadzenia limitu cen gazu– mówiła minister Anna Moskwa podczas posiedzenia.

Jak dodała, w nowym pakiecie z pewnością Komisja przedstawiła szereg dobrych rozwiązań, a jednym z nich jest mechanizm zapobiegania skokowym wzrostom cen.

Wierzymy, że mechanizm ten skutecznie uspokoi rynek i zapobiegnie spekulacjom cenami gazu ziemnego– wyjaśniła.

Minister Anna Moskwa odnosząc się do kwestii agregacji popytu i wspólnych zakupów, podkreśliła, że w pierwszej kolejności musimy upewnić się, że mechanizmy te przyczynią się do bezpieczeństwa dostaw bez zakłócania konkurencji na unijnym rynku gazu. Mechanizm powinien być w pełni elastyczny i dobrowolny – zaznaczyła minister klimatu i środowiska.

Podczas spotkania unijnych ministrów ds. energii omówiono także stan negocjacji pakietu dekarbonizacyjnego dla sektora gazu ziemnego. Polska przedstawiła kierunkowe rozwiązania w tym zakresie, odnoszące się m.in. do:

  • dodatkowego mechanizmu wsparcia dla rozwoju rynku wodoru. Propozycja jest skierowana do państw, które tak jak Polska mają najbardziej rozwinięty model rozdziału właścicielskiego;
  • wydłużenia obecnych zasad funkcjonowania rynku wodoru poza 2030 r. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie wsparcia dla najbardziej innowacyjnych nowych technologii wodorowych, które są obecnie rozwijane, m.in. w Polsce, dzięki bardziej preferencyjnym warunkom działania na rynku energii w UE.
  • potrzeby wspierania nie tylko wodoru zielonego, ale także wodoru niskoemisyjnego, produkowanego między innymi dzięki energii jądrowej i energii z gazu.

Źródło: gov.pl 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz