Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Konkurs na operatorów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował kolejny etap wsparcia dla najuboższych w realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze”, w postaci nowego programu priorytetowego „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie małopolskim”.

Konkurs na operatorów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”
Konkurs na operatorów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”

Celem pilotażu w województwie małopolskim jest wypracowanie najlepszych rozwiązań pełnego wsparcia dla beneficjenta Części 2) lub 3) programu „Czyste Powietrze”. Operatorzy mają zapewnić wsparcie w całym procesie udziału w programie: od budowania świadomości związanej z potrzebą wymiany nieefektywnego źródła na paliwo stałe i termomodernizacji budynku, po rozliczenie inwestycji.

Pilotaż w województwie małopolskim będzie zakłada połączenie dwóch planowanych wariantów wprowadzenia operatorów wspierających potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Pierwszy z nich opiera się na wyborze operatorów w trybie konkursowym, na podstawie programu priorytetowego NFOŚiGW. Konkurs dotyczy podmiotów, które są zainteresowane realizacją zadań operatora na terenie województwa i tego konkursu dotyczy dzisiejsze ogłoszenie.” – prezentuje Pan Paweł Mirowski zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków. „Drugi wariant, który również będzie realizowany na terenie województwa małopolskiego to umiejscowienie operatorów w małopolskich gminach, na bazie punktów konsultacyjno-informacyjnych programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wyjaśnia Prezes Mirowski.

W ramach obecnego naboru dla podmiotów chcących wzmocnić program Czyste Powietrze zarezerwowano 6 mln zł dotacji, przy czym maksymalna kwota przypadająca na każdy z 5-ciu regionów województwa wynosi 1,2 mln zł.

Do głównych zadań operatora będzie należało zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców wsparcia w programie „Czyste Powietrze” i ich zmotywowaniu do udziału w programie. Operator ma fachowo i rzetelnie doradzać beneficjentowi od złożenia wniosku, przez proces inwestycji, aż do rozliczenia dotacji na termomodernizację i wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. W ramach współpracy z Beneficjentem programu Czyste Powietrze – operator będzie między innymi służył pomocą w przeprowadzeniu audytu energetycznego, a następnie w wyborze urządzeń i materiałów, a także w wyborze wykonawców. Operator zadba też o koordynację procesu inwestycyjnego, w szczególności ustalenie harmonogramu realizowanych prac uwzględniając audyt energetyczny, sposób i możliwości finansowania oraz bieżące kompletowanie powstałej dokumentacji przedsięwzięcia niezbędnej do jego rozliczenia we wnioskach o płatność.

Zaangażowanie operatorów będzie nie tylko realizacją odpłatnego zadania, ale również misją do spełnienia, której efektem będzie czystsze powietrze, cieplejsze domy gospodarstw domowych obecnie narażonych na ubóstwo energetyczne oraz zdrowe i szczęśliwe rodziny, których opłaty za ogrzewanie nie będą wzrastały – dodaje Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

Drugi wariant nowego wsparcia dla beneficjentów opiera się na realizacji roli operatora poprzez chętne gminy. Dla gmin operatorów w przygotowaniu są specjalne wzory porozumień (bez konkursu), których zawarcie zaproponuje im WFOŚiGW w Krakowie.

Gminy zainteresowane przyjęciem roli operatora mogą kontaktować się w tym zakresie z WFOŚiGW w Krakowie. Program pilotażowy został wypracowany we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, WFOŚiGW w Krakowie oraz ekspertami Banku Światowego.

Zapraszamy podmioty zainteresowane programem do zapoznania się z ogłoszeniem i udział w konkursie na OPERATORÓW!

Ogłoszenie o naborze w konkursie na operatorów pilotażu w województwie małopolskim, który rusza już 07.08.2023 r. udostępnione zostało na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl/program-priorytetowy-pilotaz-w-wojewodztwie-malopolskim/

Dokumentacja konkursowa wskazuje cel, zakres, terminy oraz wszystkie niezbędne informacje i wymagania wobec potencjalnego operatora.

 

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz