Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Enea przetestowała pięć technologii magazynowania energii

Enea Operator zakończyła testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycznej, działających w oparciu o zróżnicowane technologie. Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Wykazały one, które z urządzeń, w zależności od specyfiki sieci, optymalnie spełniają oczekiwania operatora sieci. Zadaniem prototypowych magazynów było podniesienie jakości i bezpieczeństwa dostaw prądu, a także efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii podłączonych do sieci niskiego napięcia.

Enea przetestowała pięć technologii magazynowania energii
Enea przetestowała pięć technologii magazynowania energii [Źródło: enea.pl]

Enea Operator aktywnie uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy ze światem nauki i biznesu. Jednym z ostatnio zakończonych działań tego typu jest projekt „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”. Projekt zyskał dofinansowanie z funduszy unijnych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wykorzystanie technologii magazynowania energii wpisuje się w zaktualizowaną Strategię Rozwoju Grupy Enea. Zgodnie ze strategią, magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego, będą jedną ze specjalizacji Grupy Enea. Enea Operator już buduje swoje kompetencje do efektywnego wykorzystania nowych technologii w działalności OSD, a współpraca ze światem nauki daje nam dostęp do innowacyjnych rozwiązań – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Badania prototypowych magazynów energii przeprowadzono w pięciu lokalizacjach na stacjach transformatorowych średniego napięcia w: Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Instalacje pracowały jako część sieci dystrybucyjnej Enei Operator przez ponad pół roku. Pozwoliło to na zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz i oceny przydatności magazynów w zależności od warunków. Instalacje zostały zintegrowane z nowoczesnymi systemami AMI oraz SCADA, które pozwalają na bieżąco monitorować parametry sieci elektroenergetycznej. Moc znamionowa każdego z magazynów wynosiła 100 kW.

Przeprowadzone przez Eneę Operator testy są wstępnym etapem do wdrożenia magazynów energii na dużą skalę. Prototypowe magazyny energii będą obiektami dalszych badań naukowych, realizując również usługi systemowe w punktach przyłączenia.

Zrealizowane w ramach projektu badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, a potem testy w warunkach rzeczywistych pozwoliły na wytypowanie referencyjnych technologii magazynowania energii w kontekście usług systemowych czyli takich, które w największym stopniu spełniają oczekiwania OSD podnosząc jakość i efektywność energii produkowanej i dostarczanej ze źródeł rozproszonych – mówi dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest partnerem projektu.

Magazyn energii w Gubinie wyposażony był w elektryczne kondensatory dwuwarstwowe (EDLC), w Pogorzelicy – w litowo-jonowe (LIC), w Opalenicy – w baterie litowo-żelazowo-fosforowe (LFP), w Zielonej Górze – w baterie litowo-tytanowe (LTO), a w Bydgoszczy – w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA.

Opracowanie innowacyjnego i efektywnego sposobu magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia jest szczególnie ważne w dobie dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Zastosowanie magazynów energii na sieciach niskiego napięcia w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości i bezpieczeństwa usług oferowanych przez OSD.

Źródło: enea.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz