Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Efektywność energetyczna – programy bezzwrotnych dofinansowań

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, podmioty zobowiązane do uzyskania oszczędności energii będą mogły zrealizować obowiązek efektywnościowy nie tylko przez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego albo poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia świadectw efektywności energetycznej. W tym roku po raz pierwszy obowiązek efektywnościowy można realizować również dzięki opracowaniu programów bezzwrotnych dofinansowań, które mają na celu współfinansowanie przedsięwzięć u odbiorców końcowych, co w konsekwencji ma zoptymalizować zużycie nośników energii.

Efektywność energetyczna - programy bezzwrotnych dofinansowań
Efektywność energetyczna - programy bezzwrotnych dofinansowań

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że dofinansowanie można uzyskać m.in. na wymianę urządzeń grzewczych oraz wymianę źródeł ciepła lub gazu na urządzenia charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej. Programy obejmują też dofinansowanie przejścia na ciepło systemowe.

Jak podaje URE, obecnie takie programy oferuje 26 przedsiębiorstw energetycznych w różnych częściach kraju i o różnym profilu działalności. Są wśród nich sprzedawcy, dystrybutorzy oraz przedsiębiorstwa świadczące jednocześnie usługi dystrybucyjne i sprzedające określony rodzaj (nośnik) energii (energię elektryczną, gaz ziemny, ciepło systemowe).

Na swojej stronie, Urząd publikuje pełną listę podmiotów, które przygotowały dla odbiorców końcowych programy bezzwrotnych dofinansowań na 2022 rok.

Z dofinansowań mogą korzystać zarówno odbiorcy w gospodarstwach domowych, jak i podmioty z innych grup (odbiorcy biznesowi, jednostki sektora finansów publicznych).

Jakie przedsięwzięcia mogą korzystać z bezzwrotnych dofinansowań?

Od 2022 roku przepisy umożliwią współfinansowanie przez podmioty zobowiązane, jakimi są m.in. przedsiębiorstwa energetyczne, przedsięwzięć polegających na przyłączaniu do sieci ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła u odbiorców końcowych, a następnie zaliczanie uzyskanych oszczędności na poczet realizacji obowiązku efektywnościowego.

Wymiana urządzeń i instalacji polega na zastąpieniu posiadanych urządzeń na takie, które charakteryzują się wyższą klasą efektywności energetycznej. Informacja o minimalnych klasach energetycznych urządzeń grzewczych, które będą mogły zostać objęte programem bezzwrotnych dofinansowań, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Czym są programy bezzwrotnych dofinansowań?

Programy dofinansowań zostały wprowadzone w znowelizowanej w 2021 roku ustawie o efektywności energetycznej jako alternatywa dla podmiotów zobowiązanych do rozliczania obowiązku oszczędności energii. Podmiotami zobowiązanymi są głównie przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu lub obrocie energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym, które sprzedają energię elektryczną, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci.

URE zaznacza, że wprowadzone przez ustawodawcę nowe programy powinny przyczynić się do przyspieszenia procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, będących jedną z głównych przyczyn szkodliwego zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jest to jednocześnie jedno z podstawowych działań niezbędnych do podjęcia w procesie transformacji energetycznej.

Źródło: ure.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz