Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

EDP po raz szósty wspiera projekty wspierające rozwój energetyki odnawialnej

Założony przez EDP Fundusz A2E (Access to Energy) po raz kolejny przeznacza milion euro na wsparcie projektów umożliwiających dostęp do energii odnawialnej w społecznościach afrykańskich, w których nadal występuje wysoki poziom wykluczenia energetycznego. Nabór wniosków do 6. edycji programu trwa do 29 maja.

EDP, europejski lider w zakresie rozproszonej generacji słonecznej, uruchomiło kolejną edycję Funduszu A2E CSR, za pośrednictwem, którego wybiera i finansuje najlepsze projekty mające na celu zwiększenie dostępu do energii odnawialnej w krajach afrykańskich. Organizacje zainteresowane przedstawieniem projektów, które przyczyniają się do promowania czystej energii i przeciwdziałania wyłączeniu energetycznemu, mogą składać wnioski do końca maja.

Fundusz A2E CSR ma na celu finansowanie projektów w pięciu krajach – Mozambiku, Nigerii, Malawi, Kenii i Rwandzie – gdzie nadal występuje wysoki poziom wykluczenia energetycznego. Celem EDP jest wspieranie zrównoważonych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do sprawiedliwej i zintegrowanej transformacji w najbardziej odizolowanych regionach. Budżet tegorocznej edycji programu wynosi milion euro.

Dzięki 38 projektom zrealizowanym w ramach pięciu poprzednich edycji Funduszu A2E, na które EDP przeznaczyło 3,5 miliona euro, bezpośrednie i pośrednie korzyści dla życia odczuło już prawie 3 milionów ludzi w siedmiu krajach afrykańskich. Wsparcie to jest szczególnie ważne w Afryce, gdzie szacuje się, że ponad 80 proc. światowej populacji nadal nie ma dostępu do energii elektrycznej.

W budowaniu bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości liczy się każda inwestycja. Kontynuując nasze wsparcie dla projektów zwiększających dostęp do czystej energii w najbardziej wrażliwych i odizolowanych społecznościach, poprzez nową edycję Funduszu A2E, nie tylko finansujemy projekty energetyczne, ale także promujemy pozytywne zmiany – wyjaśnia Vera Pinto Pereira, członek zarządu EDP i prezes Fundacji EDP – Jest to nasze zobowiązanie i wyraz zaufania dla tych, którzy podobnie jak my dążą do zapewnienia sprawiedliwej, inkluzywnej transformacji energetycznej, w której każdy może mieć szansę na zmianę swojego życia – dodaje.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, Fundusz A2E ponownie koncentruje się na pięciu priorytetowych obszarach – edukacji, zdrowiu, wodzie, społeczności i biznesie – i kładzie nacisk na takie kryteria oceny, jak wpływ społeczny, partnerstwa, zrównoważony rozwój, potencjał ekspansji lub rentowność techniczna i finansowa. Finansowane projekty mogą obejmować rozwiązania, które na przykład dostarczają energię elektryczną i wodę pitną do szkół i ośrodków medycznych, zasilają systemy nawadniania pól uprawnych i sprzęt chłodniczy dla małych firm lub wspierają pracę rzemieślników.

Pomimo różnic, wszystkie te projekty mają te same ambicje i pozytywny wpływ – poprawa jakości życia małych społeczności i zwiększenie ich postępu społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Dlatego EDP kontynuuje program rozpoczęty w 2018 r. w celu wspierania projektów czystej i zrównoważonej energii w krajach wschodzących. Jest to jeden z celów programu wpływu społecznego grupy EDP Y.E.S. – You Empower Society, który pomaga dostarczać energię tym, którzy jej nie mają.

W nowej edycji podmioty będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości od 50 000 do 150 000 euro na każdy projekt – fundusz gwarantuje do 75% rzeczywistych całkowitych kosztów projektu (w przypadku organizacji non-profit) i do 50% kosztów dla innych podmiotów nastawionych na zysk. Wnioski można składać do 29 maja, po czym w kolejnych miesiącach nastąpi faza oceny i preselekcji. Wybór zwycięskich projektów zostanie ogłoszony w ostatnim kwartale tego roku.

EDP Energia Polska

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz