Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Dzięki środkom POliŚ w Rybniku powstanie inwestycja OZE

Ponad 4 miliony zł z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trafi do spółki Orlen Południe na budowę farmy fotowoltaicznej w Rybniku. Środki w postaci pomocy zwrotnej przekaże beneficjentowi NFOŚiGW. Inwestycja ma zostać oddana do użytku za rok i będzie kosztować ok. 6,8 mln zł.

Dzięki środkom POliŚ w Rybniku powstaje inwestycja OZE
Dzięki środkom POliŚ w Rybniku powstanie inwestycja OZE [źródło: www.gov.pl]

Budowa nowej jednostki wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującej promieniowanie słoneczne – o mocy powyżej 2 MWe w Rybniku to element inwestycji ORLEN Południe S.A., której celem jest rozwój zeroemisyjnych źródeł energii w aktywach wytwórczych inwestora. Składową projektu będzie przyłącze do istniejących sieci należącej do Tauron Dystrybucja S.A. Instalacja zlokalizowana na terenie woj. śląskiego, w Rybniku ma mieć typowo komercyjną funkcję – sprzedawać “zieloną energię elektryczną” do sieci zewnętrznej.

Na kompleks złoży się m.in. ok. 5400 paneli słonecznych, 17 sztuk inwerterów sieciowych, kontenerowa stacja transformatorowa o mocy 2500 kVA, oraz rozdzielnice. Przewidywane efekty ekologiczne uzyskane dzięki funkcjonowaniu farmy to uruchomienie produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (w wys. 2 158 MWhe/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (o 1 636 ton równoważnika CO2 rocznie).

Dofinansowanie inwestycji umożliwił zasób środków POIiŚ – poddziałanie 1.1.1: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

 

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz