Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

COP26 zakończone – co ustalono?

13 listopada zakończyła się w Glasgow 26. sesja Konferencji Stron konwencji klimatycznej, wraz z 16. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz 3. sesją Konferencji Stron Porozumienia paryskiego. Spotkania trwały od 31 października 2021 roku. Polskiej delegacji przewodniczył Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który uczestniczył w Szczycie Liderów, oraz Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska.

COP26 zakończone - co ustalono? [źródło: www.gov.pl]
COP26 zakończone - co ustalono? [źródło: www.gov.pl]

Zgodnie z zapowiedziami brytyjskiej Prezydencji głównymi celami szczytu było przyjęcie przez Strony brakujących przepisów wykonawczych do Porozumienia paryskiego oraz podjęcie zobowiązań utrzymujących możliwość ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5⁰C powyżej średniej temperatury z okresu sprzed uprzemysłowienia.

Reklama
oknonet.pl

Na sesjach uzgodniono przepisy dotyczące transparencji, mechanizmów współpracy międzynarodowej i wspólnych ram czasowych. Przyjęta deklaracja końcowa wskazuje zaś na konieczność podejmowania działań służących ograniczeniu globalnych emisji do 2030 r. o 45 proc. w porównaniu do roku 2010 oraz zbliżenie się do neutralności klimatycznej w połowie XXI wieku.

Instrumentami realizacji tych działań będą między innymi:

  • szybkie budowanie czystych mocy wytwórczych w energetyce,
  • przyspieszenie odchodzenia od stosowania w tym celu węgla bez wychwytu CO2,
  • przyspieszone wycofywanie nieefektywnych subsydiów dla paliw kopalnych,
  • ograniczanie emisji pozostałych gazów cieplarnianych,
  • lepsze uwzględnianie wyników badań naukowych w procesie stanowienia polityki.

Zostało również podkreślony fakt, że transformacja ku neutralności klimatycznej musi mieć charakter sprawiedliwy, a istotną rolę będzie miała ochrona przyrody i ekosystemów jako naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla. W trakcie dyskusji podkreślono, że nie można czekać z działaniami na rzecz ochrony klimatu, a samo podejmowanie ambitnych deklaracji nie zatrzyma zmian klimatu. W związku z tym wezwano kraje, które dotychczas nie przedłożyły ambitniejszych planów ograniczania emisji, do ich jak najszybszego przedstawienia.

Istotne ustalenia nastąpiły dla małych rozwijających się państw poprzez mobilizację dla nich środków finansowych na rzecz ograniczania zmian klimatu i adaptacji do nich. W tym kontekście zapowiedziano program prac nad globalnym celem adaptacyjnym oraz wezwano państwa rozwinięte, będące donatorami finansowania klimatycznego do podwojenia środków przeznaczanych na działania adaptacyjne. Zainicjowano również negocjacje nad nowym, wyższym celem w zakresie finansowania klimatycznego na okres po 2025 r.

Podczas dyskusji na COP26 Polska przyłączyła się do szeregu inicjatyw zaproponowanych przez prezydencję brytyjską. Nasz kraj zadeklarował tym samym wolę stopniowego odejścia od korzystania z węgla przy wytwarzaniu energii, w sposób sprawiedliwy społecznie oraz w zgodzie z przyjętymi dokumentami strategicznymi i uzgodnieniami społecznymi, a także chęć wspierania działań w zakresie czystej mobilności, ochrony lasów i gleb oraz sprawiedliwej transformacji.
Jak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyraża ono zadowolenie z ustaleń podjętych na COP26.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz