.
Reklama
targikielce.pl/
.

Ceny energii i gazu głównym tematem posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Energii.

W dniu 2 grudnia 2021 roku odbyło się w Brukseli posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Energii. Na spotkaniu poruszono przede wszystkim temat pakietu „Fit for 55 oraz cen energii elektrycznej i gazu. W wydarzeniu dział wzięli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Minister Moskwa brała udział również w szeregu spotkań bilateralnych, w tym m.in. z komisarzem ds. energii UE Kadri Simson.

Ceny energii i gazu głównym tematem posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Energii. [źródło: www.gov.pl]
Ceny energii i gazu głównym tematem posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Energii. [źródło: www.gov.pl]

Minister Moskwa podczas posiedzenia podkreśliła, że Polska od początku debaty o problemie wysokich cen energii wskazuje na jego dwie kluczowe przyczyny – ignorowanie negatywnej roli dominującego dostawcy na rynku gazu ziemnego oraz nadmierny wzrost cen uprawnień do emisji systemu ETS.

Reklama
oknonet.pl

 

W celu złagodzenia potencjalnych skutków ekonomicznych i społecznych obecnego kryzysu cen energii planujemy wprowadzenie szeregu środków krajowych, takich jak dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych czy czasowe obniżki podatków, m.in. na VAT lub akcyzę. Obawiamy się jednak, że niektóre niedawne propozycje Komisji, np. zawarte w przeglądzie dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, ograniczą elastyczność państw członkowskich we wprowadzaniu takich środków w przyszłości – powiedziała.

Na spotkaniach szefowa resortu klimatu i środowiska wskazała także, że dla stabilnego otoczenia rozwoju wewnętrznego rynku gazu konieczne jest zapewnienie i wykorzystywanie odpowiednich środków zniechęcających przedsiębiorstwa do podejmowania działań niezgodnych z prawem konkurencji czy zasadami rynku wewnętrznego.

W odpowiedzi na obecny kryzys zasadnym jest przeprowadzenie pogłębionej analizy zachowań niektórych dostawców, które w naszej ocenie noszą znamiona naruszenia przepisów traktatowych- zaznaczyła.

W rozmowach minister Moskwy z unijną komisarz ds. energii Kadri Simson zaapelowała o rozpoczęcie przez Unię Europejską zdecydowanych działań w sprawie minimalizowania efektów obecnego kryzysu cen energii oraz o wyjaśnienie kwestii praktyk łamiących zasady antymonopolowe.

Minister Anna Moskwa odniosła się również do faktu, że Komisja Europejska zapowiedziała w ramach tzw. „toolbox” przedstawienie uzupełniającego aktu delegowanego w taksonomii, który powinien umożliwiać zrównoważone inwestycje w gaz ziemny i energię jądrową.

Zwłaszcza w obliczu obecnego kryzysu, powinniśmy wysłać jasny sygnał dla inwestorów, zapewniający możliwość planowania projektów niezbędnych dla transformacji energetycznej – wyjaśniła.

Podczas posiedzenia omówiono także kwestie dotyczące pakietu „Fit for 55”. Minister klimatu i środowiska zaznaczyła, że pakiet stanowi duże wyzwanie dla Polski, a kwestię realności realizacji zawartych w nim zobowiązań redukcyjnych należy postrzegać dużo szerzej niż przez pryzmat ochrony klimatu.

Zobowiązania te służą przede wszystkim ochronie klimatu, jednak ich wdrażanie ma ogromny wpływ na kwestie gospodarcze i społeczne. Nasz rząd nieustannie przypomina o potrzebie zapewnienia sprawiedliwej transformacji. W naszej opinii możliwa jest realizacja ambitnej polityki klimatycznej przy jednoczesnym zabezpieczeniu kwestii społecznych, ale wymaga to również odpowiednich mechanizmów finansowych, zapewniających odpowiednie wsparcie zarówno inwestycyjne, jak i kompensujące ewentualne negatywne skutki prowadzonych działań – mówiła minister.

 

Należy bardzo ostrożnie podejść także do zmian, które mogą prowadzić do zwiększenia obciążeń dla społeczeństwa i już na tym etapie odpowiednio zapewnić ochronę odbiorców wrażliwych – dodała.

Minister Anna Moskwa poza udziałem w posiedzeniu Rady odbyła szereg spotkań bilateralnych z przedstawicielami: Rumunii, Finlandii, Luksemburga, Estonii, Hiszpanii, Litwy czy Francji, która w przyszłym roku przejmie prezydencję w Radzie UE. W trakcie rozmów minister poruszyła kwestie dotyczące współpracy w obszarze energii.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz