Reklama
envitechnik

Arkadiusz Chmielewski i Tomasz Łątka ponownie powołani do Zarządu Apator SA na wspólną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA w dn. 29.06.2022 r. ponownie powierzyła stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Arkadiuszowi Chmielewskiemu, który w listopadzie ub.r. przejął stery w Grupie Apator, odpowiadając za realizację strategii oraz wytyczanie kierunków rozwoju wszystkich trzech segmentów biznesowych Grupy. W ramach kolejnej 3-letniej kadencji do Zarządu powołano także Tomasza Łątkę w funkcji Członka Zarządu. Tomasz Łątka od ok. 2 lat zarządza strategicznie liniami biznesowymi segmentu Energii Elektrycznej, ponadto od grudnia ub.r. odpowiada za zarządzanie spółką Apator SA jako Dyrektor Generalny.

Arkadiusz Chmielewski i Tomasz Łątka ponownie powołani do Zarządu Apator SA na wspólną kadencję
Arkadiusz Chmielewski i Tomasz Łątka ponownie powołani do Zarządu Apator SA na wspólną kadencję

To wyraz zaufania Rady Nadzorczej do dotychczasowego Zarządu spółki, który okazał się skuteczny w niepewnym i wymagającym otoczeniu gospodarczym.

Reklama
oknonet.pl

Ponownie powierzyliśmy role w Zarządzie na kolejną kadencję Arkadiuszowi Chmielewskiemu i Tomaszowi Łątce, gdyż przekonuje nas ich pomysł na zarządzanie Grupą w tych niełatwych dla przemysłu czasach. To młody i dynamiczny tandem, który bardzo dobrze poznał specyfikę działalności Grupy Apator. Sprawdzili się jako menedżerowie spółek w trudnych czasach, co szczególnie przydaje się obecnie, w okresie pandemii, wojny, inflacji i pogłębiającej się recesji. Ich atutem są wysokie kompetencje, intuicja biznesowa oraz dogłębna znajomość branży. Jako Rada Nadzorcza wierzymy, że będą oni budować wartość Grupy i spółki Apator w nowej rzeczywistości rynkowej, w której Grupa Apator ma do odegrania ważną rolę – mówi Janusz Niedźwiecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA. – Rozwiązania Grupy Apator wspierają rozwój zrównoważonej energetyki, opartej na odnawialnych źródłach energii, pozwalają oszczędzać cenne zasoby i surowce – to jest przyszłość sektorów, dla których od lat dostarczamy produkty i rozwiązania techniczne. Będziemy zachęcać Zarząd do dalszej pracy nad efektywnością operacyjną biznesu, a przede wszystkim do odważnej, ambitnej ekspansji w obszarze zielonych technologii dla energetyki, branży wody i ciepła oraz gazu – dodaje Janusz Niedźwiecki.

Podsumowując działalność Zarządu w poprzedniej kadencji, Arkadiusz Chmielewski zwrócił uwagę na wyzwania związane z dostosowaniem funkcjonowania biznesu do nowych realiów rynkowych i intensyfikacją prac nad efektywnością operacyjną Grupy.

Naszym osiągnięciem jest niewątpliwie reorganizacja aktywów Grupy. Przeprowadziliśmy relokację fabryki w Poznaniu i jesteśmy w trakcie relokacji kolejnych dwóch centrów produkcyjnych Grupy w Słupsku i Wielkiej Brytanii. Złożonym, ale udanym procesem jest renegocjacja kontraktów długoterminowych i cenników prowadzona z naszymi klientami i dystrybutorami – podsumowuje Arkadiusz Chmielewski, Prezes Zarządu Apator SA. – W trudnych czasach elastycznie przekierowaliśmy wysiłki tam, gdzie rynek pozwala na uzyskanie lepszych wyników sprzedażowych i marż. Obecnie takim perspektywicznym obszarem jest bez wątpienia segment Wody i Ciepła, gdzie – wobec coraz większych deficytów tego cennego zasobu – każda kropla wody powinna być precyzyjnie zmierzona i rozliczona. Grupa Apator pozostaje też jednym z największych w Europie, uznanym dostawcą rozwiązań klasy smart mających zastosowanie dla wszystkich mediów. Wróciliśmy także do pełni aktywności na rynkach zagranicznych, generujemy znaczną część przychodów w eksporcie, przygotowujemy się do realizacji referencyjnego kontraktu na dostawy gazomierzy smart w Belgii. – podsumowuje Arkadiusz Chmielewski.

Gospodarka magazynowa i sprawne procesy logistyczne wciąż pozostają jednymi z największych wyzwań w czasach zaburzeń w łańcuchach dostaw. Pomimo obserwowanych turbulencji Grupa Apator nieprzerwanie dostarcza produkty swoim klientom, dzięki stabilnym relacjom z dostawcami i systematycznie budowanym od wielu miesięcy buforom magazynowym.

Działania operacyjne nakierowaliśmy na skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym, zwinne podejście do procesów m.in. poprzez dywersyfikację dostaw i stosowanie zamienników komponentów. Długoterminowo, bacznie przyglądamy się polityce UE i analizujemy nowe szanse rynkowe wynikające z planu REPowerEU, stawiającego ambitne cele dotyczące energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. Już dziś oferujemy szerokie spektrum rozwiązań w obszarze OZE dla spółek energetycznych, przedsiębiorstw oraz prosumentów – mówi Tomasz Łątka, Członek Zarządu Apator SA. – Grupa Apator ma istotną przewagę dzięki zasobom technicznym i know-how. Od lat pracujemy blisko z klientami sektora energetycznego, gazowego oraz branży wodnej i ciepłowniczej, dlatego jesteśmy dziś w stanie rozwiązać wiele problemów technicznych związanych z bezpieczeństwem sieci, jakością dostaw, cyfrowym nadzorem i zarządzaniem sieciami dystrybucji, a także przygotować rynek na nowe technologie związane z dalszą automatyzacją sieci, magazynowaniem energii czy rozwojem elektromobilności – dodaje Tomasz Łątka.

Grupa Apator analizuje możliwości związane z technologiami przyszłości, które będą miały kluczowe znaczenie w dążeniu do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Za ambitną polityką UE idą transfery środków finansowych przeznaczonych m.in. na dodatkowe inwestycje w sieć elektroenergetyczną, dalsze zwiększenie udziału źródeł odnawialnych oraz rozwój infrastruktury wodorowej. Grupa Apator chce być aktywnym uczestnikiem transformacji sektorów energii, wody, ciepła i gazu dostarczając autorskie rozwiązania i usługi.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i technologie np. widzimy duży potencjał w rozwoju paliw ekologicznych oraz nowych usług chmurowych w modelu IaaS (infrastruktura jako usługa) lub SMaaS (Smart Metering as a Service) – podsumowuje Arkadiusz Chmielewski, Prezes Zarządu Apator SA.

Źródło: apator.com

Apator SA
ul. Gdańska 4a lok. C4
87-100 Toruń

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz