.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

783 421 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw zostało już zgłoszonych do CEEB

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku trzeba złożyć w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku — do 30 czerwca 2022 roku.

783 421 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw zostało już zgłoszonych do CEEB [źródło: www.gunb.gov.pl]
783 421 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw zostało już zgłoszonych do CEEB [źródło: www.gunb.gov.pl]

Również w przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową, o czym pisaliśmy już tutaj.

Reklama
oknonet.pl

Zgodnie z danymi GUNB na dzień 10.01.2022 roku najwięcej zgłoszeń dotyczyło kotłów gazowych, bojlerów gazowych, podgrzewaczy gazowych przepływowych oraz kominków gazowych. Łączna ich liczba to 314 038. Z kolei najmniej osób zadeklarowało korzystanie z kotłów olejowych i było to 13 336 osób.

Pośród źródeł ciepła i spalania paliw o których należy zgłosić do CEEB są bojlery elektryczne. Zgodnie ze stanem na dzień 10.01.2022 łączna ilość zgłoszonych bojlerów wraz z ogrzewaniem elektrycznym wynosiła 99 756.

 

783 421 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw zostało już zgłoszonych do CEEB [źródło: www.gunb.gov.pl]
783 421 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw zostało już zgłoszonych do CEEB [źródło: www.gunb.gov.pl]

Bojler elektryczny to urządzenie, które ma na celu podwyższenie temperatury wody użytkowej w ramach domowej instalacji. Są one często podstawowym urządzeniem gwarantującym dostęp do ciepłej wody w starszych budynkach wielorodzinnych, które nie są podłączone do węzła cieplnego. Obowiązek ten spoczywa również na właścicielach domków jednorodzinnych posiadających bojler.

W ramach deklaracji CEEB należy zgłosić wszystkie źródła ciepła w domu, nawet te, z których korzystamy sporadycznie.

 Obowiązek składania deklaracji dotyczy właściciela lub zarządcy budynku. Zarządca składa informację dotyczącą wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw, jeżeli posiada taką wiedzę, to może złożyć również deklaracje w zakresie źródeł indywidualnych np.: bojlera. Co do zasady obowiązek złożenia deklaracji w zakresie indywidualnego źródła ciepła spoczywa na właścicielu. Zasada dotyczy także lokali usługowych – informuje GUNB.

źródło: www.gunb.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz