Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

2022 r. to rok wsparcia i walki ze wzrostem cen energii

„2022 r. był rokiem realnego wsparcia dla naszych obywateli. Rządowe Tarcze – Energetyczna i Solidarnościowa – to kompleksowe rozwiązania chroniące polskie rodziny przed skutkami kryzysu energetycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę” – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas konferencji prasowej, która odbyła się 29 grudnia 2022 r. w Warszawie.

2022 r. to rok wsparcia i walki ze wzrostem cen energii
2022 r. to rok wsparcia i walki ze wzrostem cen energii [źródło: www.gov.pl]

Jak zaznaczyła minister Anna Moskwa, w 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma na koncie wiele dobrych rozwiązań legislacyjnych.

Reklama
oknonet.pl

Na bieżąco reagowaliśmy na sytuację związaną z wywołaną przez Rosję wojną za naszą wschodnią granicą. Daliśmy naszym obywatelom realną pomoc. Przygotowaliśmy m.in. rozwiązania, które zamroziły ceny gazu i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych– powiedziała.

Ochronę uzyskali także przedsiębiorcy. W tym roku został przyjęty również mechanizm na 2023 r., który zastąpi dotychczasowe obniżki VAT. Dodatki: osłonowy, węglowy, do innych źródeł ciepła łagodziły skutki „putinflacji” i pozwoliły na zaopatrzenie gospodarstw domowych w surowce energetyczne mimo wzrostu ich cen– wyjaśniła.

Minister podkreśliła też, że w 2023 r. maksymalna cena za gaz z sieci wyniesie ok. 200 zł/MWh, a stawki opłat dystrybucyjnych będą zamrożone.

Rodzina, korzystająca z kuchenki gazowej w 2023 r. (zużywająca rocznie około 1,2 MW), zaoszczędzi 664 zł. Bez interwencji Rządu i mrożenia cen zapłaciłaby 1140 zł, ale dzięki podjętym przez nas działaniom zapłaci 476 zł. Gospodarstwa domowe, spełniające kryteria dochodowe dodatku osłonowego, dodatkowo będą mogły na podstawie zapłaconych faktur otrzymać w przyszłym roku zwrot zapłaconego od zużytego gazu podatku VAT. Refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. osób– poinformowała.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, zwróciła także uwagę, że rozwiązanie blokujące wzrost cen gazu obowiązuje już w 2022 r. – objęło ono ok. 7,2 mln gospodarstw domowych i 50 tys. jednostek pożytku publicznego.

Ponad to, oprócz maksymalnej ceny na paliwa gazowe, wprowadziliśmy również cenę maksymalną na energię – 785 zł/ MWh dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz 693 zł/ MWh dla gospodarstw domowych– powiedziała.

Np. emerytka w 2023 r. zaoszczędzi 919,6 zł. Gdyby nie działania Rządu i wsparcia dla odbiorców prądu, za energię elektryczną zapłaciłaby 1690,7 zł– dodała.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła, że wprowadzenie Rządowej Tarczy Energetycznej i Tarczy Solidarnościowej skutecznie ochroniło polskie rodziny i przedsiębiorstwa przed skutkami wojny energetycznej związanej z rosyjską agresją w Ukrainie.

Dodatek osłonowy

 • Przeznaczono na ten cel 4,7 mld zł; ochroną objętych zostanie ok. 7 mln gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy

 • Przeznaczono na ten cel 13,5 mld zł; jednorazowe świadczenie po 3 tys. zł; ze wsparcia skorzystać może około 3,8 mln gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny

• Przeznaczono na ten cel ponad 1 mld zł; jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł – dla gospodarstw dom zużywających do 5 MWh/ rok lub 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh/ rok – warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021; z rozwiązania skorzysta ok. 800 tys. gospodarstw domowych.
• Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r.

Zamrożenie cen za energię elektryczną

 • Przewidywany koszt wsparcia to 46,5 mld zł.
 • Brak wzrostu cen energii dla ok. 10 mln gospodarstw domowych w 2023 r. – gwarancja stałej ceny na poziomie cen z 2022 r. do 2 MWh zużycia rocznego; osoby z niepełnosprawnościami będą miały zwiększony limit do 2,6 MWh rocznie, a posiadacze Karty Dużej Rodziny i gospodarstwa rolnicze do 3 MWh rocznie; ceny energii elektrycznej w ramach limitu będą w przyszłym roku rozliczane według zamrożonych cen energii z 2022 r.
 • Po przekroczeniu ww. zużycia, za każdą kolejną zużytą MWh, gospodarstwa domowe będą rozliczane w ramach mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/MWh.
 • Bonus za dodatkowe oszczędzanie energii – obniżenie rachunku w 2024 r. w przypadku ograniczenia poboru energii elektrycznej w okresie 1.10.2022 r. – 31.12.2023 r. o co najmniej 10% w stosunku do analogicznego okresu od 1 października 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.
 • Dla przedsiębiorstw, samorządów i podmiotów wrażliwych gwarantowana cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh w okresie od 1.12.2022 r. do 31.12.2023 r. Dla firm oznacza to ograniczenie podwyżki cen nawet o 70 proc. Na taryfie skorzysta aż 97 proc. wszystkich mikro oraz kilkadziesiąt tys. małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Niższa cena za mniejsze zużycie energii – podwójna zachęta do oszczędzania; dodatkowy rabat na rachunkach za energię elektryczną dla firm w 2024 r. dla podmiotów, które w 2023 r. ograniczą zużycie o co najmniej 10% w porównaniu do średniego zużycia z poprzednich 5 lat. Wysokość upustu wynosić będzie 10% wartości rachunku za obrót energią elektryczną w 2023 r.

Ciepło z rekompensatą

 • Wartość wsparcia dla odbiorców ciepła systemowego to 6,9 mld zł.
 • Na programie skorzystają m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej.

Dodatek dla paliw innych niż węgiel

 • Wartość to 1,9 mld zł. Dotyczy ponad milion gospodarstw domowych. Dodatek wynosi: 3 tys. zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; 1 tys. zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym; 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; 2 tys. zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej

 • Wartość to 1,2 mld zł. Dodatek dla podmiotów wrażliwych obejmie ok. 23 tys. budynków.
 • Podmioty wrażliwe takie jak organizacje pożytku publicznego, szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury otrzymały wsparcie na opał.

Minister Anna Moskwa przypomniała też, że w 2022 r. dokonane zostały zmiany w programie „Czyste Powietrze”, które wejdą w życie na początku 2023 roku.

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła– dodała.

To był także dobry rok dla OZE. W 2022 r. w Polsce przekroczyliśmy próg 1,2 mln prosumentów. Z wynikiem blisko 5 GW jesteśmy trzecim krajem UE pod względem mocy z fotowoltaiki– podsumowała.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz