Reklama
http://www.multitherma.com/

Co wchodzi w zakres termomodernizacji domu i jak otrzymać dofinansowanie?

Termomodernizacja nie jest tylko kwestią wymiany starych okien na nowe czy dołożenia kolejnej warstwy ocieplenia. To kompleksowe działanie ma na celu obniżenie rachunków za energię i zwiększenie komfortu cieplnego w budynku, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. W dzisiejszym artykule omówimy, na czym polega termomodernizacja domu, co obejmuje, i jakie przynosi korzyści. Podpowiemy też, jak zdobyć dofinansowanie na ten cel.

Co wchodzi w zakres termomodernizacji domu i jak otrzymać dofinansowanie?
Co wchodzi w zakres termomodernizacji domu i jak otrzymać dofinansowanie?

 

Termomodernizacja domu

Termomodernizacja to ogół prac, których celem jest ograniczenie strat ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii cieplnej w danym budynku. Termomodernizacja jest procesem, mającym na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Działania mają na celu zapewnienie komfortu użytkowania nieruchomości przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez tę nieruchomość.

Na czym polega termomodernizacja budynku?

Definicja termomodernizacji ujęta jest w Ustawie z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to inwestycja, która polega na:

 • ulepszeniu, w wyniku którego zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków,
 • ulepszeniu, które zmniejsza straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
 • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Oznacza to, że aby uzyskać dofinansowanie z państwowego programu, w ramach termomodernizacji można wykonać np. prace związane z ociepleniem czy wymianą okien i drzwi (zewnętrznych).

Co obejmuje termomodernizacja budynku?

Termomodernizacja domu może obejmować wiele różnych działań, takich jak:

 • poprawa izolacji budynku,
 • wymiana systemów grzewczych i wentylacyjnych na bardziej efektywne,
 • wdrożenie systemów zarządzania i monitorowania zużycia energii.

Zakres prac zależy od specyfiki konkretnego domu, ale podstawowym celem jest zawsze redukcja strat ciepła i optymalizacja zużycia energii. Termomodernizacja obejmuje ocieplenie ścian, dachu, podłóg oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędne rozwiązania. Kolejnym etapem jest także modernizacja systemu ogrzewania – często polega to na wymianie starego kotła na nowoczesny kocioł kondensacyjny lub pompę ciepła.

Rola pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej konkurencyjne kosztowo, przyciągając zainteresowanie nie tylko konsumentów, ale także firm i rządów w całej Europie. Politycy coraz częściej dostrzegają potencjał tych urządzeń, który jest wyraźnie zaznaczony w planach wchodzących w strategię ekologiczną różnych krajów. Dzięki pompom ogrzewanie budynków staje się nie tylko bardziej efektywne, ale także przyjazne dla środowiska. W Polsce istnieje kilka możliwości dofinansowania zakupu pompy ciepła, poniżej omówienie.

Termomodernizacja budynku – dotacja

Dofinansowanie do termomodernizacji domu to nie tylko sposób na oszczędności, ale także przejaw troski o środowisko. W Polsce istnieje wiele programów dofinansowania termomodernizacji, które mogą pomóc właścicielom domów pokryć koszty tych inwestycji, m.in.:

 • „Ciepłe mieszkanie” ,
 • „Czyste powietrze”,
 • „Mój prąd”,
 • „Moje ciepło”,
 • Ulga termomodernizacyjna.

WAŻNE! Pomoc finansową w ramach dotacji można otrzymać na:

 • dokumentację projektową;
 • audyt energetyczny;
 • wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • docieplenie przegród budynku;
 • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej;
 • wymianę kotła na paliwo stałe (drewno, węgiel) na pompę ciepła;
 • instalację CO i CWU.

Dofinansowanie pompy ciepła 2024: 5 programów

Poszczególne programy dopłat do zakupu i montażu pompy ciepła różnią się od siebie – obejmują konkretne rodzaje budynków (np. stare/ nowe) i grupy beneficjentów (np. właściciele budynków jednorodzinnych). Jeden warunek łączy formy wsparcia dla nabywców pomp ciepła: pieniądze są zwracane dopiero po zakupie urządzenia. Od tej reguły istnieje jeden wyjątek – wspominamy o nim w tekście.

„Czyste powietrze” 2024 – do 135 tys. zł

Ogólnopolski program „Czyste powietrze” uruchomiono w 2018 roku. Został zaprojektowany w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z budynków jednorodzinnych. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów domowych (na paliwo stałe) na nowoczesne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła. We wniosku można również ująć ulgę termomodernizacyjną.

W 2023 roku zmieniły się zasady programu. Główne zmiany dotyczą zwiększonej wysokości dotacji i progów dochodowych beneficjentów. Nowością jest też możliwość skorzystania z kolejnego dofinansowania, nawet jeśli otrzymało się dotację w poprzedniej edycji.

Beneficjentem „Czystego powietrza” może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wysokość dopłaty zależy od wysokości dochodów wnioskującego:

 • Najwyższe dofinansowanie, aż do 135 tys. zł, dotyczy beneficjentów o najniższych dochodach: 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednorodzinnym.
 • Przy dochodach odpowiednio 1894 i 2651 zł (podwyższone dofinansowanie) dofinansowanie może wynieść do 99 tys. zł.
 • Najniższy wymiar wsparcia dotyczy osób o najwyższych dochodach (do 135 tys. rocznie) – mogą one liczyć na dofinansowanie do 66 tysięcy złotych.

Co ważne, beneficjenci maksymalnego i podwyższonego wsparcia mogą ubiegać się o wypłatę połowy dotacji jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych.

Co zrobić, by otrzymać dotację?

Wnioski obsługują wojewódzkie oddziały Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby ubiegać się o dotację, należy założyć konto na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW, właściwego dla lokalizacji budynku lub lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Formularz należy nie tylko wypełnić i wysłać przez Portal, ale też wydrukować, podpisać i dostarczyć do oddziału FOŚiGW.

Przeczytaj też, jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła w ramach programu Mój Prąd 5.0

Immergas Polska Sp.z o.o.
ul. Dostawcza 3a
93-231 Łódź
tel. +48 42 649 36 00
e-mail: [email protected]
www: https://www.immergas.pl/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz