.
Reklama
https://kongresmove.pl/pl
.

Wyniki grudniowych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł podsumowane!

Prezes URE podsumowuje wyniki grudniowych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Spośród pięciu aukcji przeprowadzonych w grudniu 2021 r. jedynie trzy zostały rozstrzygnięte.

Wyniki grudniowych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł podsumowane!
Wyniki grudniowych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł podsumowane!

W ramach drugiej rundy tegorocznych aukcji, do sprzedaży przeznaczono nieco ponad 18,5 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 8,6 mld zł. W wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano blisko 14 TWh (75 proc.) energii elektrycznej o wartości nieco ponad 3,2 mld zł (37,5 proc.).

Reklama
oknonet.pl

Ponad 96 proc. wygranych projektów to producenci energii ze słońca

Na 375 wszystkich zwycięskich ofert jedynie 14 dotyczy instalacji innych niż fotowoltaika. Te 14 ofert – czyli niespełna 4 proc. – złożyły instalacje wiatrowe oraz hydroelektrownie. Wyniki dodatkowych aukcji utrwalają trend ekspansji projektów fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym, świadczący o nadal niskiej dostępności projektów wiatrowych na polskim rynku, co jest spowodowane niesprzyjającym otoczeniem prawnym. Potwierdza to widoczne już w poprzednich latach spowolnienie rozwoju projektów wiatrowych na lądzie — podsumowuje wyniki drugiej rundy tegorocznych aukcji Rafał Gawin, Prezes URE.

Wszystkie aukcje przeprowadzone w grudniu br. były dedykowane instalacjom nowym. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, o mocy nie większej niż 1 MW (oznaczona jako AZ/11/2021). Do aukcji przystąpiło 182 wytwórców składając 401 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 2,7 TWh energii przeznaczono blisko 2,5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano 99,9 proc. wolumenu energii w ramach 309 ofert zgłoszonych przez 141 wytwórców, o łącznej wartości zaledwie 677 mln zł (co stanowi 27 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). Oznacza to, że cena energii proponowanej przez wytwórców w instalacjach PV spada. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 300 MW.

Zwycięzcy aukcji w związku z bardzo dużą liczbą złożonych ofert, zostali wyłonieni nie tylko w oparciu o oferowaną cenę sprzedaży energii, ale również kolejność złożenia ofert.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 340 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła natomiast 219 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 278,9 zł/MWh.

W aukcji dla większych projektów zakontraktowano podobną moc w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej

Do aukcji przeznaczonej dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW (oznaczona jako AZ/12/2021) przystąpiło 66 wytwórców, którzy złożyli łącznie 89 ofert. W ramach tego koszyka na zakup 14,1 TWh energii przeznaczono ponad 5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 11 TWh energii elektrycznej (co stanowi 78 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 62 ofert zgłoszonych przez 46 wytwórców o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł (49 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 570 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o mocy ok. 460 MW. Zbliżony poziom mocy zainstalowanej elektrycznej technologii wiatrowych i fotowoltaicznych, jaki został zakontraktowany w tej aukcji, wynika przede wszystkim z niewielkiego wolumenu energii przeznaczonej na sprzedaż, a także relatywnie krótkiego czasu (licząc od czerwcowej rundy aukcji), którym dysponowali wytwórcy na przygotowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia nowych projektów do systemu.

Łączna ilość energii zaoferowanej przez wytwórców (13,9 TWh) stanowiła ponad 99 proc. ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji, natomiast jej łączna wartość (ponad 3 mld zł) to 66 proc. wartości określonej w ogłoszeniu.
Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 320 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 250 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 139,64 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 207,85 zł/MWh w przypadku elektrowni fotowoltaicznych.

Aukcja AZ/13/2021 dedykowana elektrowniom wodnym, instalacjom wykorzystującym biopłyny i instalacjom wykorzystującym energię geotermalną, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, tradycyjnie cieszyła się zainteresowaniem wyłącznie wytwórców wytwarzających energię elektryczną w instalacjach wykorzystujących hydroenergię. Przystąpiło do niej trzech wytwórców, składając pięć ofert. W ramach koszyka na zakup przeznaczono 143 GWh energii o wartości 70,2 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano 76,5 GWh energii elektrycznej (53 proc. łącznej ilości przeznaczonej do sprzedaży) w ramach czterech ofert złożonych przez trzech wytwórców, o łącznej wartości blisko 49 mln zł (70 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

W aukcjach dedykowanych instalacjom hybrydowym (AZ/9/2021 i AZ/10/2021) nie złożono żadnej oferty.

Próba stworzenia nowych koszyków aukcyjnych dla obiektów hybrydowych, które ustawodawca przewidział w rozporządzeniu, okazała się w świetle obowiązujących regulacji prawnych zdecydowanie przedwczesna. Brak zainteresowania przedsiębiorców tego rodzaju projektami wskazuje w mojej ocenie na konieczność modyfikacji przepisów definiujących hybrydowe instalacje OZE oraz sprecyzowania ich roli w systemie aukcyjnym i energetycznym – zauważa Regulator.

źródło: www.ure.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz