Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

„Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” – wymaga aktualizacji?

„Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku” stanowi o rozwoju polskiego sektora energetycznego od lutego 2021 roku, wtedy dokument ten został zatwierdzony przez Radę Ministrów.

„Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku” - wymaga aktualizacji? [źródło: www.gov.pl]
„Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku” - wymaga aktualizacji? [źródło: www.gov.pl]
Według tej polityki do 2040 roku ponad połowa zainstalowanych mocy ma stanowić źródła zeroemisyjne. Duże znaczenie w tym projekcie ma wdrożenie do polskiego systemu energetycznego morskiej elektrowni wiatrowej oraz uruchomienie elektrowni jądrowej. Stanowić one mają dwie nowe i strategiczne gałęzie przemysłu. Również ważne co rozwój nowego obszaru przemysłu w Polsce ma być ewolucja energetyki rozproszonej i obywatelskiej, z fotowoltaiką i mikroinstalacjami fotowoltaicznymi na czele.

PEP postawił za cel 7 GW w fotowoltaice do 2030 roku. Przy obecnym rozwoju branży fotowoltaicznej możliwe to będzie już za rok.

W PEP 2040 podkreślono, że jednym ze znaczących źródeł OZE w Polsce będzie fotowoltaika. Zwrócono uwagę w dokumencie, że nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do 5-7 GW do 2030 roku oraz 10-16 GW do 2040 roku. Obecna sytuacja rynkowa branży fotowoltaicznej odbiega już teraz od przyjętych założeń. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że według szacunków na koniec września 2021 roku moc zainstalowana w fotowoltaice osiągnęła poziom 6126 MW. Oznacza to, że cel 7 GW zostanie zrealizowany na 8 lat przed wyznaczonym terminem.

Przed nami wyzwanie, jakim będzie zbudowanie nowego systemu energetycznego w najbliższych dwóch dekadach. To z jednej strony nadanie dynamiki dążeniu ku nisko- i zeroemisyjnej transformacji polskiej gospodarki, ale też konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego” – podkreślił minister Kurtyka w momencie wprowadzania polityki.

 

PEP2040 ma istotne znaczenie dla zaawansowanych prac nad Krajowym Planem Odbudowy, który stanowi podstawę do wydatkowania funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, a także planów sprawiedliwej transformacji i projektu Umowy Partnerstwa. PEP2040 wprowadzi Polskę na ścieżkę dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, poprzez realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej, rozwój OZE, poprawę efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza. Kwestie te stają się coraz ważniejsze dla obywateli. PEP2040 bierze pod uwagę również potrzeby tych grup zawodowych i regionów, które bez odpowiedniej interwencji poniosą niewspółmierny koszt transformacji. Dotyczy to przede wszystkim sektora węglowego i obywateli zagrożonych ubóstwem energetycznym” – podkreślał wówczas minister Kurtyka.

 

Obecnie nowa minister Anna Moskwa podkreśliła podczas jednego z wydarzeń branżowych, że PEP 2040 może wymagać aktualizacji.

Prawdopodobnie będziemy ten dokument nadal ewaluować, być może będziemy dokonywać aktualizacji, nie dlatego, że jest zły, a dlatego, że proces transformacji jest tak dynamiczny — powiedziała Anna Moskwa podczas konferencji EuroPower.

Wyjaśniła, że dokument wymaga uaktualnienia i dodania elementów, których pierwotnie nie przewidziano, gdyż pojawia się wiele nowych zjawisk. Wskazała, że resort będzie namawiał do dyskusji w dłuższej perspektywie.

Źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz