Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

PORT PC: 2022 – rok pomp ciepła w Polsce

Cały rynek pomp ciepła w 2022 r. wzrósł o 120%, a pomp ciepła do ogrzewania budynków o 130%. W 2022 r. niemal co trzecie urządzenie w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń w Polsce w 2022 r. było pompą ciepła, liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze-woda w Polsce zwiększyła się o 137% w porównaniu do 2021 r. i wyniosła 188,2 tys. sztuk. Oznacza to ponad 100-krotny wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze/woda w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce.

PORT PC: 2022 – rok pomp ciepła w Polsce
PORT PC: 2022 – rok pomp ciepła w Polsce [źródło: www.portpc.pl]

2022 r. – intensywny rok wzrostu rynku pomp ciepła w Polsce
W 2022 r. w stosunku do 2021 r., sprzedaż pomp ciepła w Polsce wzrosła ogólnie o 120%. W zakresie urządzeń przeznaczonych do centralnego ogrzewania wodnego wzrost sięgnął 130%. Jeszcze więcej – bo aż o 137% ‒ wzrosła liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda. Warto też dodać, że w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce nastąpił ponad 100-krotny wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze/woda. Piąty rok z rzędu polski rynek pomp ciepła typu powietrze/woda miał dynamikę sprzedaży wynoszącą około 100% rok do roku, a w ostatnich dwóch latach była to największa dynamika sprzedaży pomp ciepła w Europie.

Znacząco zwiększyła się też sprzedaż gruntowych pomp ciepła – o 28% dla urządzeń typu solanka/woda. Pompy ciepła typu powietrze/woda przeznaczone tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej zanotowały wzrost sprzedaży o ok. 2%.

W ujęciu liczbowym dane przedstawiają się następująco: w 2022 r. sprzedano łącznie 203,3 tys. szt., w tym 188.2 tys. szt. w zakresie urządzeń typu powietrze/woda i około 7,2 tys. szt. gruntowych pomp ciepła oraz 7,9 tys. sztuk pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że udział pomp ciepła w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń grzewczych w 2022 r. na polskim rynku (uwzględniając jej 10% spadek w stosunku do 2021 r.) może wynieść blisko 30%, a uwzględniając sprzedane klimatyzatory z funkcją grzania było to już niemal co drugie sprzedane urządzenie grzewcze.

1. Rynek pc w Polsce w 2022 r 1536x811 1

Co wzmacniało popularność pomp ciepła w Polsce w 2022 r.?
Głównymi czynnikami wpływającymi na tak istotne wzrosty sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce jest ich atrakcyjność użytkowa, w tym wysoki komfort obsługi i możliwości chłodzenia pomieszczeń, korzystniejsze koszty ogrzewania w porównaniu do innych źródeł ciepła oraz coraz wyższe zaufanie do tej technologii, zarówno wśród użytkowników, jak i instalatorów. Na popyt istotnie wpływa także zainteresowanie konsumentów bezemisyjnymi systemami grzewczymi, na które można pozyskać rządowe wsparcie finansowe i wzrost świadomości ekologicznej Polaków. Pompa ciepła zamontowana w budynku nie powoduje bowiem żadnej tzw. „niskiej emisji” zanieczyszczeń do powietrza. To co jest szczególnie istotne w świetle potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polaków, to fakt, że prawie cała energia w formie ciepła przekazywana przez pompę ciepła jest pobierana z krajowych zasobów energii. Pompy ciepła korzystają w 70-80% z energii ze źródeł odnawialnych (OZE) pobieranej z gruntu, wody lub powietrza w formie ciepła. Pozostała, potrzebna część energii to energia elektryczna niezbędna do pracy pompy ciepła. Pozostała, potrzebna część energii to energia elektryczna niezbędna do pracy pompy ciepła. W 2022 r. do wyraźnego wzrostu zainteresowania pompami ciepła niewątpliwie przyczyniły się znaczne podwyżki cen nośników energii i paliw, które sięgnęły poziomu nawet ponad 100% (rok do roku). Istotne znaczenie miała też ulga termomodernizacyjna oraz zmiany w programie „Czyste Powietrze”, zwiększające finansowe wsparcie dla pomp ciepła. Zaobserwowaliśmy znaczący wzrost udziału wniosków o dofinansowanie do pomp ciepła w tym programie, szczególnie w czasie, gdy w ramach pakietu REPowerEU z 18 maja 2022 r. będącego odpowiedzią energetyczną na napaść Rosji na Ukrainę, Komisja Europejska zapowiedziała m.in. plany szybkiego odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach. W grudniu 2022 r. udział pomp ciepła w programie „Czyste Powietrze” wyniósł aż 63% w ogólnej liczbie wniosków na wymianę źródeł ciepła, podczas gdy w styczniu 2022 r. było to zaledwie 28%. Warto też wspomnieć o wzmożonym zainteresowaniu produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby w ramach dynamicznie rozwijającej się energetyki obywatelskiej, np. poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych. Jest to wspierane zarówno przez program „Czyste Powietrze”, jak i program „Mój Prąd”, który promuje rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w oparciu o nowy system rozliczeń tzw. net-billing. W ocenie PORT PC jest on mniej korzystny niż poprzedni system rozliczeń, tzw. net-metering, ale nadal zapewnia większą opłacalność niż kupowanie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

2. Rynek pc w Polsce w 2022 r 1536x690 1

Perspektywy na 2023 r. w Polsce
Jak przewiduje PORT PC w 2023 r. należy spodziewać się dalszych znacznych wzrostów sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce. W wariancie optymistycznym może on wynosić ok. 40-50 % w stosunku do 2022 r. (rok do roku), a w przypadku gruntowych pomp ciepła ‒ o około 30-40%.

Głównymi czynnikami napędzającymi sprzedaż pomp ciepła będzie atrakcyjność kosztów ogrzewania oraz programy wsparcia przy wykorzystaniu tej technologii w najbliższych latach i europejskie plany odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach. W ocenie PORT PC potrzebne jest wprowadzenie nowego programu wymiany istniejących kotłów na paliwa kopalne oraz pilne podpisanie porozumienia z branżą polskich producentów pomp ciepła, które będzie wspierało działania w duchu przygotowywanego przez Komisję Europejską aktu prawnego o zerowej wartości netto dla przemysłu w UE.

Źródło: portpc.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz