Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/
ATUM

Instalator pomp ciepła jako instalator OZE

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii instalator pomp ciepła ma możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Instalator taki zobowiązany jest posiadać odpowiednie wykształcenie albo stosownie udokumentowane doświadczenie zawodowe. Powinien także odbyć szkolenie podstawowe i najpóźniej 12 miesięcy po jego ukończeniu zdać egzamin.

Instalator pomp ciepła jako instalator OZE
Instalator pomp ciepła jako instalator OZE [Źródło: atum.pl]

Posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe, jednak dysponowanie przez instalatorów tym dokumentem jest pożądane, gdyż poprawia wiarygodność montera. Popularność OZE wymusza na branży popyt na wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią rzetelnie projektować i montować fachowe instalacje. Obecnie rynek cierpi na niedobór personelu mającego stosowne kwalifikacje. Każda z instytucji przyznając jakiekolwiek zewnętrzne środki finansowe będzie wymagała, aby instalacja wykonywana była przez kwalifikowany personel.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat instalatora pomp ciepła wraz z uprawnieniami f-gazowymi?

Szkolenie z instalowania pomp ciepła należy odbyć u organizatora akredytowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat jest ważny przez pięć lat. Instalacja wykonana nieprawidłowo wskutek niewłaściwych czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia jak i zagrożenie dla środowiska. Każda osoba, która wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji. Należyte kwalifikacje możesz zdobyć na szkoleniu w ATUM, dzięki któremu otrzymasz niezbędną dokumentację potwierdzającą ukończenie akredytowanego szkolenia i możesz przystąpić do egzaminu państwowego.

Szkolenie to przygotowuje Cię od podstaw do podjęcia pracy w zawodzie instalatora pomp ciepła oraz egzaminu państwowego. Podczas szkolenia wykonasz montaż oraz zdobędziesz niezbędną wiedzę techniczną.

Warto także wspomnieć, że dla pomp ciepła na czynnik chłodniczy z grupy HFC o odpowiednim napełnieniu trzeba także posiadać certyfikat F-gazowy. Osoba fizyczna czy też podmiot w myśl n/w Rozporządzenia UE 517/2014, która instaluje, serwisuje, konserwuje, naprawia i likwiduje urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane, musi posiadać Certyfikat dla Personelu czyli wyżej wspomniane uprawnienia F-gazowe. Jego brak może ściągnąć kary administracyjne zarówno na zleceniodawcę, jak i wykonawcę.

Tylko z ATUM zostaniesz kompletnym instalatorem i uzyskasz wszelkie niezbędne kwalifikacje, bowiem Firma przeszła pomyślnie audyt Urzędu Dozoru Technicznego w związku z wnioskiem o wpisanie do akredytowanych jednostek szkoleniowych uprawnionych do prowadzenia szkoleń w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego kontrolę szczelności, instalację, konserwację lub serwisowanie, a także naprawę i likwidację stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń oraz urządzeń ruchomych.

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie otrzymasz certyfikat f-gazowy (Certyfikat dla Personelu). Certyfikat jest bezterminowy.

Najbliższe terminy szkoleń:

  • Wrocław – 15-16.11.2021
  • Poznań – 20-21.11.2021

Źródło: atum.pl

ATUM Sp. z o.o. – Akredytowane Centrum Szkoleń OZE
„Działamy z dobrą energią”
tel. 71 786 62 87
e-mail:[email protected],
www.atum.edu.pl

Polub profil firmy i bądź na bieżąco:  
www.facebook.com
www.linkedin.com
www.atum.edu.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz