Reklama
cleanpowerforall

Rodzaje absorberów do kolektora

Działanie kolektora słonecznego płaskiego zależy głównie od absorbera, przykrycia szklanego i izolacji cieplnej obudowy. Od przykrycia zależy przepuszczalność promieniowania słonecznego, która powinna być jak najwyższa niezależnie od tego jaki jest kąt padania promieni słonecznych. Izolacja cieplna obudowy ma wpływ na bezpośrednie straty ciepła do otoczenia, jednocześnie odgrywa wpływ na wydajność cieplną kolektora słonecznego. Absorber jest głównym elementem kolektora słonecznego i odpowiada za pozyskiwanie promieni słonecznych, wytwarzanie oraz oddawanie ciepła.
Obecnie do produkcji absorberów w kolektorach słonecznych używa się dwóch materiałów: miedzi i aluminium. Standardem na rynku są absorbery aluminiowo- miedziane czyli z blachą aluminiową oraz orurowaniem. Ich cena jest niższa poprzez zastąpienie miedzi aluminium, jednocześnie standardowe reguły wykonania instalacji solarnej pozwala zachować orurowanie miedziane. Absorber powinien być brany pod uwagę jako jeden z głównych czynników które decydują o sprawności kolektora słonecznego, również odpowiadający za zachowanie nie zmienionych parametrów podczas całego okresu eksploatacji kolektora słonecznego.
Absorber miedziany:
– technologia tradycyjna która traci popularność na rzecz aluminium przez rosnące ceny miedzi
-miedź jest materiałem z wysoką przewodnością ciepła, trwała, odporna na korozję oraz wytrzymałości cieplnej
-możliwe stosowanie różnych technologii łączenia oraz łączenia tego samego materiału (blachy oraz orurowania)
-możliwe pokrycie absorbera warstwami niestandardowymi np. czarnym chromem
-duże możliwości wykonania instalacji solarnej, również z rur miedzianych i z połączeniami lutowanymi
Absorber aluminiowo-miedziany:
-standard na rynku w budowie kolektorów słonecznych
-optymalizacja kosztu kolektora słonecznego, niższa cena niż kolektory z absorberami w całości miedzianymi
-poprzez orurowanie z miedzi można wykonać standardową instalację solarną, również z rur miedzianych i z połączeń lutowanymi
-absorbery aluminiowe zrobione tylko z pokryciami tzw.niebieskimi np. tlenku tytanu
-niższa sprawność pracy w stosunku do kolektorów z absorberami w całości miedzianymi (jeśli porówna się kolektory od tego samego producenta)
Absorber aluminiowy:
-obecnie standardowy na rynku w budowie kolektorów słonecznych
-poprzez nową technologię został wprowadzony nieosiągalny wcześniej poziom cen w stosunku do wydajności cieplnej
-łączenie jednego materiału zmniejsza ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa rozszerzalność cieplna), korozji galwanicznej (jak dla dwóch różnych materiałów) i pozwala na łatwy recykling w przyszłości
-przez użycie orurowania z aluminium konieczne jest stosowanie instalacji solarnej neutralnych dla aluminium, m.in. brak rur miedzianych, elementów mosiężnych, połączeń lutowanych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz