Reklama
https://homecomfort.com.pl/

ESIA: Europa gotowa na osiągnięcie celu 30 GW mocy produkcyjnych fotowoltaiki w 2025 roku

Z badań, jakie przeprowadził Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego (ESIA) wśród swoich członków, wynika, że Europa jest na dobrej drodze do osiągnięcia i przekroczenia celu 30 GW mocy produkcyjnych w całym łańcuchu wartości sektora PV. Aby osiągnąć ten cel do 2025 roku, konieczne są dalsze inwestycje oraz wsparcie regulacyjne.

ESIA: Europa gotowa na osiągnięcie celu 30 GW mocy produkcyjnych fotowoltaiki w 2025 roku
ESIA: Europa gotowa na osiągnięcie celu 30 GW mocy produkcyjnych fotowoltaiki w 2025 roku

Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego (ESIA) został zawiązany w grudniu 2022 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem jest zmniejszenie zależności europejskiego sektora PV od pochodzących spoza Europy komponentów, produktów i technologii. ESIA skupia obecnie ponad 120 firm i organizacji z 17 krajów, działających w całym łańcuchu wartości fotowoltaiki. W komitecie sterującym Sojuszu zasiadają EIT InnoEnergy, SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council.

Z przeprowadzonych przez ESIA badań wynika, że dzięki właściwej polityce regulacyjnej, nastawionej na wsparcie całego łańcucha wartości PV, Unia Europejska będzie w stanie nie tylko osiągnąć, ale nawet przekroczyć poziom 30 GW mocy produkcyjnych fotowoltaiki do 2025 roku. Na takie wnioski wskazuje analiza ponad dwudziestu nowych projektów w europejskim sektorze PV, a także kolejnych planowanych inwestycji, m.in. w obszarze produkcji polikrzemu, wlewek, ogniw i modułów.

Komisja Europejska zdecydowanie wspiera misję Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego, która zakłada zwiększenie potencjału produkcyjnego europejskiego sektora PV. Zgodnie z Net Zero Industry Act, naszym celem jest przezwyciężenie barier regulacyjnych w rozwoju zeroemisyjnych technologii. Sektor PV ma kluczowe znaczenie poprzez wzmacnianie odporności energetycznej i konkurencyjności całej UE – podkreśla Kerstin Jorna, Dyrektor Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. – Poprzez harmonizację wydawania pozwoleń dla gigafabryk i mniejszych zakładów produkcyjnych w sektorze PV na całym rynku wewnętrznym, Net-Zero Industry Act będzie promować bezpieczeństwo inwestycji. Ponadto niedawno zaktualizowane tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe uzupełniają wejście w życie przepisów, umożliwiając krajom członkowskim zapewnienie wsparcia dla inwestycji w całym zeroemisyjnym łańcuchu dostaw. Aby osiągnąć nasz cel, jakim jest 30 GW mocy produkcyjnych PV w 2025 roku w całym unijnym łańcuchu dostaw, musimy wykorzystać te nowe ramy regulacyjne. W tym przedsięwzięciu Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego odegra kluczową rolę.

Cieszymy się z istotnych postępów poczynionych w ostatnich miesiącach przez Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego i planów kolejnych działań w ramach grup roboczych. Ogromne zaangażowanie i współpraca członków ESIA są zapowiedzią nadchodzącego renesansu w branży fotowoltaicznej w Europie. Działania, jakie podejmiemy w najbliższym czasie, mają na celu zwiększenie produkcji europejskiego przemysłu PV poprzez rosnącą liczbę projektów w całym łańcuchu wartości. Tym samym działamy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności całej Europy – dodaje Javier Sanz, sekretarz ESIA.

W Monachium, podczas międzynarodowych targów InterSolar Europe, ESIA zaprezentowała szczegółowy plan działań w kluczowych obszarach. Główny nacisk został położony na poprawę konkurencyjności międzynarodowego łańcucha dostaw. Wyzwaniem są m.in. koszty ponoszone przez europejski przemysł w relacji do konkurencji w USA i Chinach. Przeprowadzone w tym obszarze analizy będą podstawą do wypracowania konkretnych instrumentów finansowych stymulujących wzrost europejskiej branży PV. ESIA planuje też podejmować aktywne działania mające na celu zwiększenie roli kryteriów pozacenowych w postępowaniach związanych z zakupami energii słonecznej, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego. Celem ESIA jest również wzmacnianie niezbędnych w sektorze PV kompetencji poprzez szkolenia i edukację. Wstępne wnioski i wyniki prac w tych obszarach zostały już przekazane Komisji Europejskiej do dalszej dyskusji.

Źródło: innoenergy.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz