Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Aktywne miasta to dobrze oświetlone miasta

Jednym z głównych obowiązków Jednostek Samorządu Terytorialnego jest zapewnienie sprawnego oświetlenia w przestrzeni publicznej. Koszty energii elektrycznej oraz procesy budowy, modernizacji i utrzymania oświetlenia ulicznego i drogowego reguluje art. 18 ustawy z dnia 10.04.1997 Prawa Energetycznego (Dz.U.2022.1385). Oświetlenie i jego sprawne funkcjonowanie jest kluczowe dla przestrzeni miejskiej.

Aktywne miasta to dobrze oświetlone miasta
Aktywne miasta to dobrze oświetlone miasta

W dobie wysokich cen energii elektrycznej przed samorządami stoi wyzwanie, aby zapewnić swoim mieszkańcom odpowiednią jakość oświetlenia dróg, parków, osiedli czy skwerów, przy równocześnie efektywnym zarządzaniu jego kosztami i dbałością o środowisko naturalne. W ramach oszczędności niektóre miasta i gminy decydują się niestety na drastyczne środki i czasowo wyłączają oświetlenie w godzinach zapotrzebowania. Spacery, bieganie czy jazda na rowerze, tak popularne w dużych miastach, ale również w tych mniejszych, często odbywają się w godzinach porannych oraz wieczornych, kiedy odpowiednio działające oświetlenie jest najważniejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawowym zadaniem samorządów jest zatem, zadbanie o komfort życia mieszkańców, poprzez efektywne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową.

Co miasta mogą zrobić, aby w dobie rosnących cen energii elektrycznej bezpieczeństwo nadal było priorytetem?

Podstawą działań jest wiedza na temat posiadanego majątku oświetleniowego oraz kompleksowa informacja o jego stanie. Pozwala ona wskazać obszary, które wymagają modernizacji, celem obniżenia kosztów zużywanej energii elektrycznej, bez konieczności czasowego wyłączania oświetlenia.

Apator Rector od lat wspiera Jednostki Samorządu Terytorialnego (miasta oraz gminy), zakłady energetyczne oraz przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym, w tym oświetleniowym.

Odpowiednie dane, pozyskane w procesie inwentaryzacji zasobów majątku oświetleniowego, gwarantują możliwość przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz oględzin posiadanego majątku. Dane otrzymane ze źródeł papierowych (dokumentacji technicznej, protokołów, pomiarów, szkiców, map geodezyjnych), zasobów elektronicznych (wykresów, zestawień, tabel) oraz inwentaryzacji w terenie, gdzie sprawdzane są rzeczywiste dane o sieci oświetleniowej, budują świadomość wśród decydentów i stanowią bazę do planowania nowych inwestycji w tym zakresie.

Świadome gospodarowanie zasobami drogą do oszczędności i rozwoju – usługi audytu i oględzin stanu technicznego

Mając wiedzę o posiadanym majątku oświetleniowym, samorządy oraz właściciele infrastruktury oświetleniowej mogą określić jej aktualny stan techniczny i zbadać efektywność posiadanych zasobów. Audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego to jedna z usług wykonywanych przez Apator Rector. Na podstawie wizji lokalnej, podczas której prowadzone są pomiary infrastruktury oraz miejsc oświetlanych, określa się jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Tak przeprowadzona diagnoza jest podstawą do propozycji zmian, modernizacji oraz optymalizacji rozwiązań, które mogą przynieść realne oszczędności w postaci np. zmiany taryfy rozliczeniowej, wymiany źródeł światła, czy odpowiedniego rozmieszczenie opraw oświetleniowych.

0

Równie ważny jest stan techniczny posiadanej infrastruktury oświetleniowej oraz warunki jej eksploatacji. Podczas wykonywania usługi oględzin można ocenić widoczne części przewodów, ich osprzętu, stan czystości opraw i kondycję techniczną źródeł światła, stan ilościowy ubytków źródeł światła, poziom ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, stan urządzeń do zabezpieczeń i sterowania, stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych. Przeprowadzone w ten sposób prace pozwalają m.in. na szybkie usunięcie awarii i usterek, czy odpowiednie zaplanowanie remontów i koniecznych przeglądów, odgrywających kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa. Warto wspomnieć, że z upływem lat eksploatowane składniki majątku wymagają coraz większej uwagi.

Odpowiednio zebrana wiedza, zbadanie i określenie stanu posiadanego majątku oświetleniowego wpływa przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, ale pozwala również na planowanie nowych inwestycji w celu podniesienia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej w danym mieście czy gminie. Może prowadzić również do ożywienia lokalnej gospodarki.

Nowe oświetlenie, poprawnie działające źródła światła czy iluminacje świetlne eksponujące najważniejsze zabytki, place, pomniki czy kompleksy architektoniczno-budowlane znacząco wpływają na aktywność mieszkańców i turystów. Wprowadzając tego typu inwestycje w obrębie oświetlenia, miasta generują dodatkowy ruch po zapadnięciu zmroku, zachęcając tym samym do korzystania z oferty miejscowych restauratorów, sklepikarzy i usługodawców, zapewniając przy tym komfort i bezpieczeństwo odwiedzających.

Zarządzanie infrastrukturą oświetleniową – system GISMO

Aby sprawniej podejmować decyzje dotyczące rozwoju i utrzymania infrastruktury oświetleniowej, niezbędne jest posiadanie systemu do zarządzania posiadanym majątkiem.

GISMO to system informacyjny klasy GIS (ang. Geographic Information System for Managing Objects) służący do wizualizacji i zarządzania danymi geograficznymi. Rozwiązanie opracowane przez Apator Rector przeznaczone jest do zarządzania obiektami majątku rozproszonego.

Głównym elementem systemu są dane, zebrane na etapie inwentaryzacji, audytu czy oględzin stanu technicznego, umożliwiające budowanie własnej, ustandaryzowanej bazy danych o majątku oświetleniowym. Pomaga on w kompleksowym planowaniu nowych inwestycji, z uwzględnieniem aktualnego majątku, w tym rozbudowie sieci oraz planowaniu modernizacji. Z jego pomocą otrzymujemy wsparcie w procesach eksploatacyjnych np. w przypadku awarii danego odcinka sieci czy oprawy. Rozwiązanie zapewnia łatwy dostęp do wiedzy o infrastrukturze oświetleniowej oraz umożliwia generowanie symulacji i raportów.

Najważniejsze korzyści systemu:

  • wszystkie dane i usługi w jednym miejscu (dokumentacja papierowa, elektroniczna, fotograficzna);
    nieograniczony dostęp do informacji o majątku – z każdego miejsca i w każdym czasie;
  • możliwość korzystania z systemu za pomocą przeglądarki (brak konieczności dodatkowych instalacji);
  • możliwość integracji z innymi systemami wdrożonymi w JST lub przedsiębiorstwie.

System GISMO dla oświetlenia to:

  • pomocne narzędzie w planowaniu nowych inwestycji oświetleniowych z uwzględnieniem aktualnego majątku, w tym rozbudowa sieci, planowane modernizacje;
  • wsparcie w procesach eksploatacyjnych np. napraw oświetlenia w wyniku awarii (dostosowanie narzędzi i części do naprawy na podstawie zgromadzonej wiedzy);
  • możliwość wykonywania różnego rodzaju symulacji (w zależności od branży) oraz generowania raportów;
  • pełna, aktualna i łatwo dostępna wiedza o infrastrukturze oświetleniowej.

System pozwala w sposób uporządkowany, dostępny w każdym momencie i miejscu, zarządzać posiadaną infrastrukturą oświetleniową.

2 1

Aktywne, atrakcyjne, bezpieczne miasta i gminy to dobrze oświetlone miejsca

Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców oraz turystów należy uświadomić sobie potrzebę gromadzenia danych o swoim majątku i na bieżąco te dane aktualizować np. w procesie inwentaryzacji, audytu czy oględzin. Odpowiednie gospodarowanie posiadanymi zasobami pozwala podejmować właściwe i optymalne działania w celu utrzymania i rozbudowy posiadanej sieci oświetleniowej.

To w jaki sposób będą oświetlone miejsca, w których codziennie spędzamy czas, wpływa nie tylko na komfort życia mieszkańców, ale również na rozwój gospodarczy i turystyczny tych miejsc.

Więcej informacji >>

Kontakt:

Karol Szeszycki

Menedżer Produktu
Apator Rector Sp. z o.o.
kom. +48 500 073 088
[email protected]
www.apator.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz