Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej dla rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych

NFOŚiGW jako krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego wesprze dotacją z tego zasobu rozwój elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej poprowadzony przez Tauron Dystrybucja we Wrocławiu. Budowana w ramach inwestycji nowa oraz zmodernizowana infrastruktura przesyłu prądu elektrycznego pozwoli w przyszłości łatwo i bezpiecznie podłączać do niej punkty albo stacje ładowania pojazdów elektrycznych, hybrydowych, w tym także autobusów zeroemisyjnych.

Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej dla rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej dla rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych [źródło: www.gov.pl]

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego przez NFOŚiGW wyniesie ponad 15,4 mln zł, przy koszcie całkowitym przedsięwzięcia na poziomie ok. 25,8 mln zł. Beneficjent – TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zadanie w podziale na dwie części. W ramach pierwszej przewidziano budowę linii kablowej 110 kV pomiędzy wrocławskimi stacjami elektroenergetycznymi GPZ R-101 Walecznych a GPZ R-107 Kurkowa. W ramach drugiej równoległej części zbudowany zostanie system zasilania wrocławskiego Zakładu Autobusowego przy ul. Obornickiej.

Zakład zostanie przyłączony do istniejącej sieci elektroenergetycznej w związku z planowaną na jego terenie budową struktury ładowania autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu – pojazdów z silnikami, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Podjęte działania projektowo-realizacyjne planuje się zakończyć w marcu 2026 r., a efekty inwestycji pozwolą uzyskać 9 km nowopowstałych i zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, 3 zmodernizowane stacje transformatorowo-rozdzielcze oraz 2 nowe transformatory.

Uzyskane efekty ekologiczne to: oszczędność energii, która sięgnie 346 MWh/rok, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, oraz co bardzo ważne substancji zanieczyszczających powietrze – takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz pyły o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10).

62ee92a7 540f 4871 9d5e 71f022ee6b61

Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali 28 grudnia br. we Wrocławiu wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz prezes zarządu wrocławskiego Tauron Dystrybucja SA. Radosław Pobol. W uroczystości uczestniczył również sekretarz stanu w MKiŚ, Pełnomocnik Rządu d.s. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska. Niniejsze dofinansowanie jest pierwszym w przewidzianym cyklu, w ramach I naboru programu Funduszu Modernizacyjnego pn. Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych – który został już zakończony.

Aktualnie otwarty jest II nabór tego programu prowadzony przez NFOŚiGW – z przeznaczeniem dla wnioskodawców/ beneficjentów – operatorów systemu dystrybucyjnego/ elektroenergetycznego (OSD), w rozumieniu art. 3 pkt. 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.). Drugi nabór ma trwać do końca kwietnia 2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przekazanie dotacji na rozbudowę sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu dla Tauron Dystrybucja S.A. umożliwi bądź ułatwi m.in. budowę i uruchomienie szybkich i ultraszybkich instalacji stacji ładowania, choć już w ramach innych inwestycji konkretnych podmiotów gospodarczych na terenie aglomeracji wrocławskiej. Przedmiotowy program i przedsięwzięcie są kompatybilne z innymi realizowanymi przez NFOŚiGW – w tym w szczególności z programem wsparcia budowy infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych, w którym wnioski składać będzie można od 9 stycznia 2023 r. (ogłoszenie w ramach trwającego właśnie II naboru jest dostępne pod adresem: www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o–naborach).

Niniejszy projekt (jak i następne w cyklu) będzie wpisywał się w szerszy plan przygotowania szerokiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju stanowiący odpowiedź na rosnący popyt na samochody elektryczne oraz na założenia i legislację Unii Europejskiej dotyczącą zmian w transporcie oraz wynikających z nich decyzji o zwiększaniu udziału elektryków w strukturze produkcji i użytkowania aut (w tym m.in. strategię zagęszczania stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji ładowania wodoru).

Inwestycja Tauron Dystrybucja we Wrocławiu pomoże w swoim zakresie w realizacji zamiaru osiągnięcia w 2050 r. neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Cały program Funduszu Modernizacyjnego przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim.

Źródło: gov.pl 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz