Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Polacy kupują coraz więcej samochodów elektrycznych

W 2022 r. w Polsce zarejestrowano prawie trzykrotnie więcej samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) niż w 2020 r. i niemal sześciokrotnie więcej niż w roku 2019. W konsekwencji, w okresie ostatnich 12 miesięcy polska flota EV powiększyła się o ok. 2/3. W 2022 r. padł również rekord pod względem liczby nowo zainstalowanych stacji ładowania.

Polacy kupują coraz więcej samochodów elektrycznych
Polacy kupują coraz więcej samochodów elektrycznych [źródło: www.elektromobilni.pl]

Aktualny stan parku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania w Polsce można sprawdzić w dwóch ewidencjach – na aktualizowanych co miesiąc stronach www.pspa.com.pl oraz mapaelektromobilnosci.pl. Przenalizowaliśmy dane, jak zmienił się rynek elektromobilności w 2022 r.

Samochody elektryczne

Na podstawie „Licznika elektromobilności”, w 2022 r. w Polsce zarejestrowano (wliczając pojazdy pochodzące z eksportu) 13 912 osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) oraz 10 884 osobowych hybryd typu plug-in (PHEV). W tym pierwszym segmencie odnotowano niemal dziesięciokrotnie wyższy wzrost sprzedaży niż w segmencie PHEV. Liczba nowych rejestracji BEV zwiększyła się o 5 060 szt. (+57% r/r), zaś hybryd plug-in o zaledwie 507 szt. (+5% r/r). Sprzedaż osobowych samochodów całkowicie elektrycznych w 2022 r. była prawie trzykrotnie wyższa niż w 2020 r. i prawie sześciokrotnie wyższa niż w roku 2019. Aż 81% osobowych BEV zarejestrowanych w Polsce w 2022 r. pochodziło z rynku pierwotnego. Co istotne, mimo ograniczonej podaży w pozostałych państwach członkowskich UE, sprzedaż samochodów całkowicie elektrycznych pochodzących z eksportu wzrosła o prawie połowę (przy jednoczesnym, 1,4-procentowym spadku w segmencie PHEV).

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem coraz wyższego popytu na samochody całkowicie elektryczne w odniesieniu do hybryd typu plug-in. Oczywiście kluczową rolę odegrały dopłaty z NFOŚiGW. Od początku 2022 r., gdy ruszyły w praktyce wszystkie nabory z programu „Mój Elektryk”, BEV zyskują coraz większy udział na polskim rynku motoryzacyjnym. W 2022 r. (biorąc pod uwagę segment nowych samochodów osobowych) wynosił on 3,6%, zaś w roku 2021 – niespełna 2% – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

EPL Wykres Licznik Elektromobilnosci 01 1024x580 1

Szczególnie wysoki wzrost popytu w 2022 r. odnotowano w segmencie elektrycznych samochodów użytkowych (dostawczych i ciężarowych). Wg danych z grudnia liczba rejestracji takich pojazdów w ubiegłym roku wyniosła 1 643 szt. (+131% r/r). Niemal wszystkie były wyposażone w napęd całkowicie elektryczny – w 2022 r. na polskim rynku sprzedano tylko jeden egzemplarz dostawczej hybrydy typu plug-in. Segment elektrycznych LDV rozwija się znacznie szybciej niż segment zeroemisyjnych samochodów ciężarowych. W 2022 r. na polskie drogi wyjechało zaledwie 9 elektrycznych ciężarówek – tylko o 2 więcej w porównaniu do roku 2021.

EPL Wykres Licznik Elektromobilnosci 02 1024x512 1

Na polskim rynku dostępnych jest już ok. 100 modeli całkowicie elektrycznych. Uwzględniając wszystkie wersje nadwoziowe i napędowe BEV i PHEV ta liczba obejmuje aż 540 różnych wariantów.

W 2023 r. na runku pojawią się kolejne pojazdy z napędem elektrycznym, szczególnie licznie reprezentowane w popularnym wśród nabywców segmencie SUVów i crossoverów. Wg zapowiedzi koncernów, w roku bieżącym na rynku zadebiutuje aż 26 nowych modeli BEV. Ich średni zasięg na jednym ładowaniu przekroczy 443 km – mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager z PSPA.

Pojazdy zeroemisyjne stają się również coraz bardziej praktyczne pod względem maksymalnych moce ładowania. Z danych BNEF wynika, że średnia, maksymalna moc ładowania modeli BEV, które debiutowały na rynku w 2019 r. wynosiła 111 kW. W roku 2022 wzrosła do 195 kW, a w kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszych wzrostów w tym zakresie.

Wzrost sprzedaży w 2022 r. poskutkował znaczącym rozwojem floty samochodów z napędem elektrycznym. Pod koniec grudnia park osobowych BEV i PHEV w Polsce liczył 61 570 szt. To oznacza, że zaledwie w ciągu roku powiększył się o niemal 2/3. Jeszcze wyraźniej – o 89% r/r – rozwinęła się flota elektrycznych pojazdów użytkowych – z 1 657 szt. w 2021 r. do 3 135 szt. w 2022 r. Większość z nich to samochody dostawcze. Polska flota zeroemisyjnych pojazdów ciężkich składa się z zaledwie 23 szt. Łączna, skumulowana liczba rejestracji samochodów z napędem elektrycznym w Polsce w 2022 r. wyniosła 64 705, z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 34 375 szt. Uwzględniając dane Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) po polskich drogach jeździ podobna liczba BEV co w Niemczech i w Wielkiej Brytanii w 2016 r., w Szwecji w 2019 r., czy w Hiszpanii w 2020 r.

Infrastruktura ładowania

W 2022 r. w Polsce uruchomiono 633 ogólnodostępne stacje ładowania (1 232 punkty). Tym samym operatorzy poprawili wynik z 2021 r., gdy zainstalowano 568 nowych ładowarek. W segmencie stacji prądu przemiennego (AC) w 2022 r. przybyło 468 urządzeń – o 35 więcej niż w roku 2021. Tylko nieco niższy wzrost odnotowano w segmencie szybkich stacji DC. W 2021 r. takich ładowarek powstało 135, tymczasem w roku ubiegłym już 165. Taki wynik trudno jednak uznać za zadowalający – już w 2020 r. uruchomiono niemal identyczną liczbę nowych stacji DC.

EPL Wykres Licznik Elektromobilnosci 04 1024x444 1

O ile jednak w grudniu 2021 r. stacje o mocy co najmniej 100 kW funkcjonowały w 71 lokalizacjach, o tyle w grudniu 2022 r. już w 195. Najwyższą moc ładowania (350 kW) w Polsce pod koniec grudnia 2022 r. zapewniały punkty ładowania IONITY zgromadzone w 8 różnych lokalizacjach. Drugie miejsce w tym rankingu zajmowały wybrane Superchargery Tesli (250 kW) oraz niektóre stacje GreenWay (200 kW).

EPL Wykres Licznik Elektromobilnosci 05 1024x461 1

Wzrost liczby nowo instalowanych stacji AC i DC w 2022 r. był bardzo zbliżony, ale to świadczy tylko o zdecydowaniu większym zaangażowaniu operatorów w rozbudowę sieci ładownia prądem stałym. Jednostkowo, stacje DC wymagają nieporównywalnie większych nakładów finansowych. W 2023 r. spodziewamy się dalszego przyrostu szybkich stacji ładowania. Są to urządzenia, które cieszą się największym zainteresowaniem kierowców samochodów elektrycznych, a ponadto – w przeciwieństwie do ogólnodostępnych ładowarek AC – zostały objęte dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Biorąc pod uwagę TOP 15 miast z najbardziej rozbudowaną siecią ogólnodostępnej infrastruktury ładowania, zdecydowanie najwyższy przyrost liczby nowych stacji odnotowano w Warszawie (90 stacji). W dalszej kolejności sieć uległa wyraźnej rozbudowie w Sosnowcu (44 stacje), Szczecinie (37 stacji), Częstochowie (32 stacje), Gdańsku (19 stacji), Gdyni (16 stacji), w Krakowie (15 stacji), Olsztynie (14 stacji), Wrocławiu (13 stacji) oraz w Łodzi (12 stacji).

EPL Wykres Licznik Elektromobilnosci 06 1024x772 1

Co istotne, w segmencie DC stale zwiększa się udział złącza typu CCS, natomiast spada popularność CHAdeMO. Od grudnia 2021 r. do grudnia 2022 r. liczba złącz CCS w stacjach ogólnodostępnych funkcjonujących w Polsce wzrosła z 505 do 757, zaś udział tej technologii w sieci infrastruktury ładowania prądem stałym zwiększył się z 45% do 54%.

Najbardziej szczegółowe dane dotyczące obecnego i przewidywanego rozwoju rynku elektromobilności w Polsce, zarówno w obszarze pojazdów jak i infrastruktury ładowania, PSPA przedstawi w najnowszej edycji cyklicznego raportu „Polish EV Outlook”, której premiera odbędzie się w I kwartale 2023 r.

Źródło: elektromobilni.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz