Reklama
https://homecomfort.com.pl/

JAGA –w stronę innowacji

Świadome projektowanie, optymalizacja zużycia energii podczas ogrzewania oraz przy chłodzeniu pomieszczeń - na to zwracał uwagę Jan Kriekels CEO Jaga NV, w trakcie spotkań z polskimi instalatorami, projektantami i prasą branżową, które odbyły się w Warszawie na początku marca 2023 r.

JAGA –w stronę innowacji
JAGA –w stronę innowacji

INNOWACYJNOŚĆ to podstawa postrzegania świata, tworzenia i prowadzenia biznesu oraz ważna część filozofii marki Jaga. Innowacyjność rozumiana jest przez Jana Kriekelsa jako wprowadzanie nowych pomysłów, metod lub rozwiązań. To właśnie od innowacji zaczęła się historia marki Jaga. W 1962 roku instalatorzy (bracia Jan i Gaston Kriekels) niezadowoleni z jakości urządzeń grzewczych dostępnych na rynku, stworzyli własny wymiennik ciepła aby oprzeć na nim innowacyjną technologię Low-H20. Pół wieku temu lekkie, niewielkie, szybko nagrzewające się grzejniki Jaga były prawdziwą rewolucją techniczną i technologiczną.

Następnym etapem innowacji było wzornictwo grzejników – ścienne modele z gładkim panelem, dekoracyjne grzejniki Iguana, których formę można elastycznie zmieniać w procesie produkcji, grzejnik-ornament Heatwave wykonany z betonu, grzejnik Knockonwood z obudową z naturalnego drewna i inne modele na zawsze zmieniły trendy w designie grzejników. Kolejnym krokiem Jaga w stronę przyszłości były systemy filtrująco-odświeżające powietrze (Oxygen) oraz grzejniki hybrydowe, które w jednym urządzeniu łączą funkcję ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

Chłodzenie to sektor, który mocno rozwija się, a zużywa znacznie więcej energii niż ogrzewanie. Według wyliczeń Międzynarodowej Agencji Energetycznej między rokiem 1990 a 2016 potroiła się ilość używanych jednostek klimatyzacyjnych (liczba sprzedanych jednostek chłodzących wyniosła 1,6 miliarda). Według prognoz do 2050 roku ilość działających urządzeń klimatyzacyjnych wyniesie 5,6 miliarda, co – jeśli nie zmieni się technologia klimatyzacyjna – wiąże się z olbrzymim zużyciem energii.

Jan Kriekels w Warszawie 1 002

PRZYSZŁOŚĆ. Konieczność innowacji w dziedzinie pozyskiwania i zużycia energii, którą firma Jaga prognozowała już kilkadziesiąt lat temu, wybrzmiewa teraz wyraźnie zarówno w zmianach dotyczących izolacyjności budynków, globalnym gospodarowaniu energią, jak i ograniczaniu wpływu na środowisko.

Nasza przyszłość na tej planecie zależy od innowacji w zakresie technologii i modeli biznesowych. Sukces na drodze do dekarbonizacji wymaga od nas innowacji nie tylko w sektorach energii, budynków i HVAC, ale także w transporcie i infrastrukturze, żywności i rolnictwie, leśnictwie i użytkowaniu gruntów oraz odpadach – mówił Jan Kriekels, CEO Jaga, na branżowych spotkaniach zorganizowanych na początku marca w Warszawie. – Jako Jaga Climate Designers, w swoich badaniach i rozwoju, wychodzimy daleko poza produkt. Nieustannie poszukujemy nowych sposobów działania, ulepszania każdego aspektu cyklu życia produktu, aby zapewnić utrzymanie zdrowego klimatu w pomieszczeniach i na zewnątrz.

INNOWACJE W ENERGETYCE I HVAC. Obecnie ogrzewanie i chłodzenie odpowiada za ponad 50% światowego zużycia energii i aktualnie jest największą formą globalnego jej wykorzystania. Gwałtownie rosnący wzrost zapotrzebowania na chłodzenie jest kolejnym globalnym problemem, na który, w kontekście pozyskiwania i zużycia energii, należy już teraz efektywnie reagować. Rozwiązaniem wydają się być alternatywne źródła energii takie jak systemy solarne czy pompy ciepła wraz z dostosowanymi do nich systemami grzewczymi i klimatyzacyjnymi. Obecnie znaczna część zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń jest zaspokajana przez spalanie paliw kopalnych, co sprawia, że sektor ten w znacznym stopniu przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza.

Według IEA chcąc dostosować się do planu działania „Zerowych emisji netto do 2050 r.” należy zdecydowanie przyspieszyć innowacje w technologiach związanych z czystą energią. Zadanie to dotyczy nie tylko innowacji produktowych, bo znaczna część technologii, takich jak pompy ciepła już istnieje, ale też zmian w integracji i wdrażaniu nowych rozwiązań. Propozycją Jagi, skierowaną do użytkowników potrzebujących efektywnego, energooszczędnego ogrzewania oraz wydajnego, ekonomicznego chłodzenia, są urządzenia hybrydowe przygotowane i przystosowane do współpracy z technologiami niskotemperaturowymi. Niewielkie, energooszczędne jednostki poprzez doładowanie wentylatorami osiągają 3-krotnie większe wydajności niż klasyczne grzejniki.

Jan Kriekels w Warszawie 2 002

Jeśli zaś chodzi o chłodzenie podczas współpracy z pompami ciepła, Jaga oferuje dwa rodzaje chłodzenia: bez kondensacji i z kondensacją. W przypadku chłodzenia bez kondensacji, zwanego również “light cooling”, powietrze schładzane jest za pomocą czynnika o temperaturze 18 st.C., co pozwala na obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 3-5 st.C. Rozwiązanie takie umożliwia uzyskanie odpowiedniego komfortu przy niewielkim zużyciu energii i braku emisji szkodliwych gazów chłodniczych. Chłodzenie z kondensacją – „deep cooling” – jest porównywalne do standardowej klimatyzacji, co jest znacznie bardziej energochłonne niż chłodzenie bez kondensacji („light cooling”).

Gdyby na całym świecie zamiast klasycznych systemów split zastosować do chłodzenia wyłącznie hybrydowe urządzenia Jaga „light cooling” współpracujące z pompami ciepła, można byłoby globalnie oszczędzić ok. 60 proc. energii potrzebnej do klimatyzacji.

Więcej informacji na temat technologii Low-H2O oraz grzejników hybrydowych dostępnych jest na JAGA

Jaga Polska Sp. z o.o.

ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa
tel.: +48 22 672 88 82
e-mail: [email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz