Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

„Stop Smog” – porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w imieniu 11 gmin: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Katowice, Mysłowice, Sośnicowice, Tychy, Zabrze, podpisała porozumienie dot. programu „Stop Smog” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu na terenie tych gmin, w 143 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zostanie poprawiona efektywność energetyczna, a także zostaną wymienione 199 nieefektywne źródła ciepła, tzw. „kopciuchy”.

„Stop Smog” - porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią
„Stop Smog” - porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią [źródło: www.gov.pl]

Całkowita kwota zrealizowanych przedsięwzięć wynosi 11 129 656,35 zł, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów kwotę 7 785 989,48 zł. Udział środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów stanowi do 70 % całkowitych kosztów realizacji Porozumienia.

Cieszę się, że NFOŚiGW wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią pomoże kolejnym samorządom w walce ze smogiem. Nasz rząd dokłada wszelkich starań, aby wspierać wszystkie działania służące poprawie jakości powietrza – zaznacza Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. – Samorządy są dla nas w tym zadaniu niezwykle istotnym partnerem, bo najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności – dodaje szefowa resortu.

Bardzo ważne jest to, że kolejne gminy dołączają do programu „Stop Smog”, niezwykle istotnej inicjatywy uzupełniającej ofertę programu „Czyste Powietrze” – mówi Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków. – Zawsze powtarzam, że nigdy nie jest za późno, aby zadbać o jakość powietrza, która przekłada się na zdrowie mieszkańców. Zrealizowane inwestycje swoim zakresem obejmują także poprawę efektywności energetycznej budynków. Dzięki temu zmniejszą popyt na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i doprowadzą do wygenerowania realnych oszczędności w budżetach domowych rodzin, które skorzystają z dofinansowania. Cieszę się, że nie tylko aglomeracje, ale również gminy korzystają z naszych dofinansowań, czego dowodem jest dzisiejsze podpisane porozumienie. Liczę, że dzięki sprawnej współpracy z samorządami wykorzystamy je z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska – dodaje wiceprezes Mirowski.

Podczas realizacji projektu „Stop Smog” Metropolia będzie odpowiedzialna za doradztwo techniczne oraz przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych. Ponadto GZM udzieli gminom pomocy finansowej na poziomie 15% wartości Porozumienia. Zadaniem gmin będzie nabór i weryfikacja wniosków mieszkańców, wspólna z GZM promocja działań zmierzających do skutecznej realizacji zapisów Porozumienia. Samorządy lokalne będą także kontrolować utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu prac budowlanych.

Porozumienie zostało podpisane 26 października 2022 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Pawła Mirowskiego, zastępcę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz Henryka Borczyka, Wiceprzewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Termin osiągnięcia efektów rzeczowego i ekologicznego spodziewany jest na październik 2025 r. Porozumienia w ramach programu „Stop Smog” są jednym z wielu działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

W ramach programu przedsięwzięcia są realizowane na rzecz beneficjenta końcowego, który charakteryzuje się dochodami osiąganymi na poziomie 125 i 175% najniższej emerytury, czyli odpowiednio dla gospodarstwa wieloosobowego jest to kwota 1 673,05 zł/osobę a dla jednoosobowego kwota 2 342,27 zł. Inwestycje zgodnie z zasadami programu realizowane są bezpośrednio przez gminę i finansowane ze środków publicznej do 100% ich wartości. Gmina zapewnia 30% wkładu własnego (w przypadku gmin powyżej 100 tys. mieszkańców wkład musi być wyższy). Pozostała część programu (70%) jest finansowana z budżetu państwa, poprzez Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Dotychczas w ramach programu podpisanych zostało 19 porozumień z gminami (Skawina, Sucha Beskidzka, Pszczyna, Niepołomice, Tuchów, Sosnowiec, Rybnik, Brzesko, Spytkowice, Limanowa, Kraków, Dąbrówka, Raszyn, Lesznowola, Czarny Dunajec, Kalwaria Zebrzydowska Gdańsk, Warszawa i Opinogóra Górna) na łączną kwotę 130,22 mln zł (w tym 89,94 mln z Funduszu Termomodernizacji i Remontów) – na modernizację 2495 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz