.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Blisko 2,4 mln deklaracji wpłynęło do CEEB

DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW WPŁYNĘŁO BLISKO 2,4 MLN DEKLARACJI O ŹRÓDLE OGRZEWANIA. DOCELOWO W BAZIE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ INFORMACJE O 5 MLN BUDYNKÓW. ZOSTAŁO TYLKO KILKA MIESIĘCY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Blisko 2,4 mln deklaracji wpłynęło do CEEB
Blisko 2,4 mln deklaracji wpłynęło do CEEB [Źródło: gunb.gov.pl]

 

Reklama
oknonet.pl

Systematycznie zwiększa się liczba deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB. Według danych GUNB, na dzień 9 marca 2022 roku wynosi ona 2 399 994.

liczba deklaracj e1646934071262

Większą część stanowią deklaracje dla budynków mieszkalnych – jest ich 2 317 650. Z kolei dla budynków niemieszkalnych jest 82 344 złożonych deklaracji. Większość ze złożonych deklaracji dotyczących źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku.

2 131 686 deklaracji zostało złożonych przez właścicieli lub współwłaścicieli budynków, w przypadku zarządców ta liczba wynosi 178 051 (nie podano odpowiedzi w 90 257 przypadkach).

W większości korzystamy z kotłów na paliwa stałe (1 355 883). Na drugim miejscu znalazły się kotły gazowe (705 683). Zgłoszono również ekologiczne źródła ciepła – posiadanie pomp ciepła zadeklarowało 73 392 właścicieli nieruchomości, z kolei 135 129 posiadaczy zgłosiło użytkowanie kolektorów słonecznych.

rodzaje zrodel e1646934032434

Termin złożenia wszystkich deklaracji mija 30 czerwca 2022 roku. Sankcje za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym ustawowo terminie, to kara grzywny w wysokości do 500 zł, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu postępowań w sprawach o wykroczenia. Jeśli sprawa trafi na drogę sądową, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Źródło: gunb.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz