.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Nowa wersja programu „Czyste Powietrze” – 2.0

Na przełomie marca i kwietnia zaczną obowiązywać zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, przyjęte już przez Zarząd i Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powstanie API dla „Czystego Powietrza”
Powstanie API dla „Czystego Powietrza” [Źródło: czystepowietrze.gov.pl]

Na przełomie marca i kwietnia zaczną obowiązywać zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, przyjęte już przez Zarząd (3 marca uchwałą nr B/10/4/2020) i Radę Nadzorczą (6 marca uchwałą nr 29/20) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Reklama
oknonet.pl

Poniżej prezentujemy program w nowej odsłonie.

czyste powietrze zmiany

Bardzo istotny jest załącznik nr.2 Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

DOFINANSOWANIE DO POMP CIEPŁA

 • Pompy ciepła powietrze/woda, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu:
  Do 30%, max. 9 000 PLN.
 • Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu:
  Do 45%, max. 13 500 PLN
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla klimatu
  umiarkowanego) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu:
  Do 30% , max. 3 000 PLN
 • Gruntowe pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu:
  Do 45%, max. 20 250 PLN.

DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

 • Kotły gazowe kondensacyjne,  spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu:
  Do 30%, max.  4 500 PLN
 • Kotły olejowe kondensacyjne,  spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu:
  Do 30%, max.  4 500 PLN

DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW STAŁOPALNYCH

 • Kotły na węgiel muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) Kotły na węgiel muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum B na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu; Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa;
  Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
  Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego
  dofinansowaniem.
  Do 30%, max.  3 000 PLN. 
 • Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign); Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie
  karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu; Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub
  przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska; Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile
  takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem; Kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
  Na kotły zgazowujące drewno przewidziano dotację:
  Do 30% i max do 6 000 PLN.
 • Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign); Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3; Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu;
  Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa; Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub
  przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska; Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.
  Na kotły na pelet o podwyższonym standardzie przewidziano dotację :
  Do 45%, max 9 000 PLN.

DOFINANSOWANIE DO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

 • Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w
  skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem.
  Do 30%, max 3 000 PLN.

DOFINANSOWANIE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 • Kolektory słoneczne muszą posiadać: Certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający m.in. przeprowadzenie badań kolektora; Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub  równoważnego dokumentu.
  Do 30%, max 4 500 PLN.

DOFINANSOWANIE DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

 • Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z
  centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne). Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu.
  Do 30%, max 5 000 PLN.

DOFINANSOWANIE DO FOTOWOLTAIKI

 • Integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków. Mikroinstalacja fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem; Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej; Zakończenie zadania rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci
  Do 50%, max 5 000 PLN.

UWAGA!!!Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców oraz dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach przewidzianych w obowiązującej obecnie wersji programu „Czyste Powietrze”.

źródło: www.nfosigw.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz