.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Instalacje budynkowe a kwestia bezpieczeństwa pożarowego

W dyskusjach na temat bezpieczeństwa pożarowego budynków najwięcej uwagi poświęca się samym konstrukcjom. Tymczasem równie istotną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie licznych instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przyjrzyjmy się dlaczego.

Instalacje budynkowe a kwestia bezpieczeństwa pożarowego [źródło: www.paroc.pl]
Instalacje budynkowe a kwestia bezpieczeństwa pożarowego [źródło: www.paroc.pl]

Zasadniczym problemem w kontekście bezpieczeństwa przeciwogniowego systemów HVAC jest fakt, że przewody instalacyjne często przekraczają kolejne strefy oddzielenia pożarowego. Jeżeli przepust zostanie odpowiednio zaprojektowany i należycie wykonany, nie powinien wpłynąć negatywnie na parametry całej przegrody. Aby zminimalizować ryzyko przedostania się przez nią ognia, strefa ta powinna spełniać określone wymagania odporności ogniowej.

Reklama
oknonet.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych, przejściom instalacyjnym stawia się m.in. następujące wymagania:

  •  niedopuszczenie do przenoszenia się ognia i dymu w przypadku pożaru,
  • zapobieganie wzrostowi temperatury na powierzchni przejścia instalacyjnego oraz na jego poszczególnych elementach, co mogłoby spowodować zapalenie się elementów palnych instalacji,
  • zachowanie wytrzymałości mechanicznej, zarówno w przypadku wystąpienia ognia jak i w standardowych warunkach eksploatacyjnych,
  • umożliwienie wykonania kolejnych instalacji w obrębie istniejącego przejścia instalacyjnego, z zachowaniem ich klasy odporności ogniowej.

Warunki Techniczne określają również, że przepusty w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Oznacza to, że przejścia instalacyjne wykonywane w danej przegrodzie muszą posiadać nie niższe parametry szczelności ogniowej (E) oraz izolacyjności ogniowej (I), niż sama przegroda.

Instalacje budynkowe a kwestia bezpieczeństwa pożarowego [źródło: www.paroc.pl]
Instalacje budynkowe a kwestia bezpieczeństwa pożarowego [źródło: www.paroc.pl]

Metody zabezpieczania przejść instalacyjnych

Sama metoda zabezpieczeń przepustów instalacyjnych zależy od rodzaju instalacji, jaka przechodzić będzie przez poszczególne strefy oddzielenia pożarowego.

Przewody palne, wykonane na przykład z tworzywa sztucznego, najczęściej zabezpiecza się materiałami z wkładem pęczniejącym. W momencie pożaru wkład ten wielokrotnie zwiększa swoją objętość, zabezpieczając przestrzeń powstałą wskutek wypalenia się palnego przewodu.

Zabezpieczenia przejść rur niepalnych bazują z kolei głównie na systemach farb i mas ogniochronnych. Przewód pokrywa się farbą na określonym w aprobacie odcinku po obu stronach przegrody. Aprobata określa także grubość powłoki, jaka zapewnia odpowiednią klasę odporności ogniowej (EI).

Przestrzeń pomiędzy rurą a konstrukcją oddzielenia przeciwpożarowego wypełniamy z kolei wełną kamienną o dużej gęstości, co najmniej 150 kg/m3. Materiał tworzy ochronny kołnierz wokół przepustu.

W warunkach pożaru system absorbuje ogień, wysoką temperaturę oraz trujące gazy, co gwarantuje integralność przegrody – podkreśla Paweł Stankiewicz, ekspert firmy Paroc Polska. – Zaletą takiego rozwiązania jest lekka i dość łatwa do wykonania konstrukcja, a także możliwość montażu nowych kabli i rur w późniejszym czasie – dodaje.

 

Instalacje budynkowe a kwestia bezpieczeństwa pożarowego [źródło: www.paroc.pl]
Instalacje budynkowe a kwestia bezpieczeństwa pożarowego [źródło: www.paroc.pl]

Materiał materiałowi nierówny

W doborze konkretnych produktów warto pod uwagę brać ich zapisy w aprobatach technicznych. Rozwiązania przeciwpożarowe dla systemów HVAC są różne i zdarza się, że nawet jeśli wyrób posiada klasyfikację „nierozprzestrzeniający ognia”, w rzeczywistości może składać się materiałów zdecydowanie palnych. Z drugiej strony każdy produkt sklasyfikowany jako niepalny może zostać wykorzystany w charakterze izolacji przeciwogniowej przepustu.

 

Z myślą o bezpieczeństwie pożarowym instalacji proponujemy architektom i wykonawcom rozwiązania kompleksowe – podkreśla Paweł Stankiewicz. – W kontekście przepustów zalecamy zastosowanie płyty PAROC Pyrotech Slab 160 do wypełnień otworów przejść instalacyjnych w ścianach i stropach w połączeniu z otulinąPAROC HVAC Section AluCoat T, która stanowi uzupełnienie systemów przejść rur niepalnych – podsumowuje ekspert Paroc Polska.

źródło: www.paroc.pl

PAROC

Gnieźnieńska 4,

 Trzemeszno 62-240

 Telefon: +48 61 468 21 90

 www: Przejdź na stronę Paroc Polska

 Email: [email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz