Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Wsparcie w ramach pomocy dla sektorów energochłonnych

Znana jest już lista beneficjentów programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Wsparcie zostanie wypłacone 208 firmom (w tym 14 mikro i małym, 55 średnim i 139 dużym), a suma udzielonej pomocy to ponad 2,4 mld zł.

Wsparcie w ramach pomocy dla sektorów energochłonnych
Wsparcie w ramach pomocy dla sektorów energochłonnych [źródło: www.gov.pl]

Zainteresowanie i odpowiedź na program bardzo nas cieszą. Branża energochłonna jest istotną częścią naszego przemysłu a kompleksowy program wsparcia stanowi odpowiedź na wyjątkową sytuację. Podejmowanie takich działań w Polsce to także wpływ na konkurencyjność podmiotów w całej Europie a każde wsparcie, które stawia w lepszej sytuacji polskie przedsiębiorstwa to nasz wspólny sukces – mówi Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udzielona pomoc ma wartość od kilku tysięcy do kilkuset milionów złotych. Największymi beneficjentami są m.in. Spółki z Grupy Azoty (234 mln zł), Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” (100 mln zł), ArcelorMittal Poland (207 mln zł), Anwil (118 mln zł), Cerrad (110 mln zł), Huta Łaziska (149 mln zł). Należy podkreślić, że wsparcie trafiło nie tylko do dużych korporacji ale, co najważniejsze, do średnich i małych przedsiębiorstw oraz rodzinnych firm z branży. Środki mają zostać przekazane beneficjentom w terminie do 10 dni od zawarcia umów o dofinansowanie.

Program jest skierowany do firm działających w branżach energochłonnych, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2022. Pomoc ma na celu utrzymanie płynności przedsiębiorstw, utrzymanie miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych w czasie kryzysu na rynkach energetycznych. To kolejny etap rządowego wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych. Pierwszym było przyznanie w 2022 r. rekompensat 92 podmiotom za 2021 r. na kwotę prawie 800 mln zł.

Warto przypomnieć, że nabór w programie, którego budżet wynosił 5 mld zł został uruchomiony 9 lutego br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i był prowadzony do 22 lutego br. Szansę na wsparcie miały m.in. takie branże jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów. Przedsiębiorcy mieli 14 dni na składanie wniosków od dnia opublikowania przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz NFOŚiGW informacji o możliwości składania wniosków.

Informacje na temat programu można znaleźć tutaj.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz