Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Środki krajowe dla projektu wodnego w gminie Konstancin-Jeziorna

Kolejne dofinansowanie z programu Klimatyczne Uzdrowiska, Część 1) - Adaptacja do zmian klimatu pomoże Gminie uzdrowiskowej Konstancin-Jeziorna zbudować blisko 7 km nowej sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie obejmie budowę i modernizację wodociągów na gminnym terenie w Słomczynie, Czarnowie oraz we wsiach północno-wschodnich: Kępie Okrzewskiej, Kępie Oborskiej, Okrzeszynie, Bielawie i Obórkach.

Środki krajowe dla projektu wodnego w gminie Konstancin-Jeziorna
Środki krajowe dla projektu wodnego w gminie Konstancin-Jeziorna

Umowa o dofinansowanie w wysokości 5 mln zł pożyczki ze stałym oprocentowaniem 1% w skali roku (z możliwością umorzenia do 30% wpłaconej kwoty pożyczki) została podpisana przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz Gminy Konstancin-Jeziorna i ułatwi wykonanie inwestycji, której planowany koszt całkowity wyniesie ok. 7,2 mln zł.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim i obejmuje terytorium o powierzchni ponad 78 km2. Uzdrowisko Konstancin jest jedynym na Mazowszu miastem-uzdrowiskiem. Własne ujęcie solanki i zlokalizowana na terenie tężnia, to jedne z wielu elementów wyróżniających to miejsce. Rozbudowa sieci wodociągowej pozwoli gminie na realizację założeń miejskiej polityki zrównoważonego rozwoju i znacząco wpłynie na podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców.

Zakres prac obejmie roboty ziemne, ułożenie przewodów wodociągowych oraz odtworzenie nawierzchni drogowych. Wybudowane i zmodernizowane sieci będą zasilane w wodę z istniejącej bazy gminnej.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zapewnienie ponad 200 osobom z terenów wiejskich gminy Konstancin-Jeziorna bezpośredniego dostępu do wody oraz polepszenie jakości dostarczanej wody pozostałym mieszkańcom obszaru objętego inwestycją.

Program priorytetowy NFOŚiGW Klimatyczne Uzdrowiska, z którego udzielono dofinansowania składa się z dwóch części: Część 1 – Adaptacja do zmian klimatu, oraz Część 2 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych. Celem 1 Części programu jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w gminach uzdrowiskowych, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miejscowości uzdrowiskowych na skutki zmian klimatu poprzez realizację najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w tym zakresie. Rodzaje przedsięwzięć, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach 1 Części programu to:

Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa, zieleńce i parki;

Zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz