.
Reklama
targikielce.pl/
.

Przed nami II edycja Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast, który 7-8 czerwca 2022 r. odbędzie się w Łodzi

Pierwsza edycja Kongresu pod hasłem ”REGENERACJA MIAST PRZEMYSŁOWYCH” zgromadziła łącznie ponad 1 000 uczestników, którzy mieli okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych z udziałem ponad 150 mówców z całego świata.

Przed nami II edycja Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast, który 7-8 czerwca 2022 r. odbędzie się w Łodzi [źródło: www.regeneracjamiast.pl]
Przed nami II edycja Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast, który 7-8 czerwca 2022 r. odbędzie się w Łodzi [źródło: www.regeneracjamiast.pl]

Tak duże zainteresowanie pokazuje jak ważnym tematem jest zrównoważony rozwój miast, o których przyszłości musimy decydować już dziś.

Reklama
oknonet.pl

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu będzie “KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST”, a wydarzenie skupiać się będzie na polityce i procesach regeneracji miast postrzeganych przez pryzmat adaptacji do zmian klimatycznych.

Celem konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod różnym kątem: przestrzennym, demograficznym, gospodarczym i środowiskowym oraz próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

O tematach poruszanych w trakcie wydarzenia decyduje szeroka Rada Programowa, w skład której wchodzi prawie 30 ekspertów. Do tego grona należą przedstawiciele administracji publicznej ze szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele środowisk akademickich, przedstawiciele podmiotów zajmujących się tematyką klimatu i ochrony środowiska oraz architektury i urbanistyki, a także przedstawiciele biznesu.

Wśród członków Rady Programowej m.in.

  • prof. dr hab. Jerzy Hausner (Przewodniczący Rady)
  • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Polska Akademia Nauk
  • Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi
  • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki (Wiceprzewodniczący Rady Programowej)
  • Jakub Krzysztofik, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich — Oddział w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Program Kongresu opiera się na założeniu, że regeneracja miast nie jest celem samym w sobie, ale jest uwarunkowana celami i wyzwaniami wynikającymi ze skutków i procesów rozwoju cywilizacyjnego. Są to cele i wyzwania, którymi musimy sprostać już dzisiaj. Adaptacja miast do zagrożeń klimatycznych i wpisanie w nią działań na rzecz regeneracji systemów przyrodniczych powinny stać się nadrzędnymi celami każdego systemu miejskiego.

Członkowie Rady Programowej oraz prelegenci głęboko wierzą, że odpowiednia polityka publiczna, globalna, regionalna i lokalna może przyspieszyć procesy regeneracyjne i adaptacyjne pod kątem wyzwań klimatycznych naszych miast. To wymaga jednak wspólnego działania administracji publicznej, jednostek z obszaru architektury i urbanistyki oraz podmiotów biznesowych.

Program Kongresu został podzielony na najważniejsze obszary tematyczne kluczowe z perspektywy rozwoju miast. Tematami dyskusji będzie m.in. urbanistyka i architektura wobec transformacji energetycznej, agrokultura miejska wobec wyzwań klimatycznych czy transport publiczny i strefy niskoemisyjne w praktyce. Wśród panelistów sesji tematycznych obok członków Rady Programowej, zagraniczni i polscy eksperci, m.in.

Kongres Regeneracja Miast powstał w odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją przed decydentami wszystkich zaangażowanych stron, od których zależy skuteczności całego procesu. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli samorządów i osób odpowiedzialnych za miejską politykę przestrzenną, przedstawicieli uczelni wyższych, przedstawicieli biznesu z branż związanych z rozwojem miast, m.in. deweloperów, architektów, inwestorów czy instytucje finansowe, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz inwestorów, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju miast.

Do udziału zapraszamy również studentów kierunków związanych z architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, budownictwem, zrównoważonym rozwojem miast i gospodarek, nowymi technologiami, przedsiębiorców — w tym w szczególności z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw i startupy, miejskich aktywistów oraz przedstawicieli mediów szczególnie zainteresowanych tematem zrównoważonego rozwoju miejskich przestrzeni.

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie (Łódź – EC1, ul. Targowa 1/3) oraz w formule online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny — wymagana jest rejestracja. Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie: www.regeneracjamiast.pl. Organizatorem Kongresu jest Miasto Łódź, a realizatorem Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Wydarzenie jest organizowane w ramach cyklu wydarzeń ruchu Open Eyes Economy. Kongres jest również oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11.

źródło: www.regeneracjamiast.pl.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz