.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku — aktualizacja założeń

Obecna sytuacja międzynarodowa ma zasadnicze znaczenie dla polityki energetycznej i zmusza nie tylko do podjęcia konkretnych działań, ale również do weryfikacji założeń polityki długoterminowej.

System „Hy-Chess - nowe technologie dla czystej energii [źródło: pgnig.pl]
System „Hy-Chess - nowe technologie dla czystej energii [źródło: pgnig.pl]

Polski Rząd w związku z tym podjął decyzję o odcięciu się od dostaw surowców energetycznych z Rosji w najszybszym możliwym terminie. Działania związane z dywersyfikacją dostaw surowców do Polski podjęte w poprzednich latach oraz decyzje podjęte w ostatnim czasie pozwalają na to, aby zakończyć import z tego kierunku już z końcem 2022 r.

Reklama
oknonet.pl

Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP2040) – Wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, przedłożone przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Aktualizowana polityka energetyczna Polski będzie uwzględniać czwarty filar – suwerenność energetyczną, której szczególnym elementem jest zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych z Federacji Rosyjskiej. Założenia przewidują zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowę mocy opartych o źródła krajowe, w tym dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii i konsekwentne wdrażanie energetyki jądrowej oraz poprawę efektywności energetycznej, ale także dalszą dywersyfikację dostaw i zapewnienie alternatyw dla ropy naftowej i gazu ziemnego. Podejmowane działania będą ukierunkowane na rozwój nowych niskoemisyjnych technologii i ich integracji w systemie. Priorytetem pozostają działania wzmacniające rozwój sieci elektroenergetycznych i magazynowania energii, jednocześnie w sytuacji niepewności na rynku gazu ziemnego okresowemu zwiększaniu może ulegać wykorzystanie jednostek węglowych. Polska będzie również podejmować wysiłki negocjacyjne w celu reformy mechanizmów polityki klimatycznej Unii Europejskiej (UE), tak aby możliwe było przeprowadzanie niskoemisyjnej i ambitnej transformacji, kontrybuując do realizacji celów UE, przy uwzględnieniu czasowego zwiększonego wykorzystania konwencjonalnych mocy wytwórczych — informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz