Reklama
http://www.multitherma.com/

OZE fundamentem zielonej gospodarki

W Danii źródła odnawialne stanowią już 70 proc. mocy zainstalowanych, dokładnie tyle samo wynosi nadal udział węgla w polskim miksie energetycznym. Skandynawscy partnerzy uczestniczący w konferencji zorganizowanej przez European Energy Polska podkreślali jednak, że nasz kraj ma potencjał, aby w perspektywie najbliższych lat dokonać znaczącego postępu w dziedzinie OZE. Na konferencji byli obecni przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, a udział w panelu dyskusyjnym wziął Prezes PSEW Janusz Gajowiecki.

OZE fundamentem zielonej gospodarki
OZE fundamentem zielonej gospodarki

Dania stanowi przykład sukcesu zielonej transformacji systemu elektroenergetycznego. Co więcej, kraj ten, to nie tylko przykład dobrych praktyk i rozwiązań, z których możemy czerpać na polskim gruncie. Dania to także ojczyzna szeregu ważnych przedsiębiorstw, odgrywających kluczową rolę w łańcuchach wartości europejskiej energetyki wiatrowej, zarówno onshore jak i offshore.

Honorowym gościem konferencji był Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w naszym kraju. Dyplomata podkreślał, że duńskie firmy od lat ściśle współpracują z polskimi firmami oraz władzami centralnymi i samorządowymi, a kooperacja ta w kolejnych latach ma ulec pogłębieniu.

Wystąpienie otwarcia wygłosił reprezentant organizatora.

Polska w relatywnie krótkim czasie może znacznie powiększyć udział OZE w mocach zainstalowanych, a tym samym oferować stabilne dostawy taniej energii swym obywatelom, przedsiębiorcom, fabrykom – zaznaczył Jens-Peter Zink, Deputy CEO European Energy.

Janusz Gajowiecki wziął udział w panelu dyskusyjnym „Zielona transformacja – droga do zielonej gospodarki”. Prezes PSEW, zwrócił się do obecnych w dyskusji parlamentarzystów, zwracając uwagę na potrzebę większej przewidywalności tworzonego w Polsce prawa, którego zmienność wpływa negatywnie na tempo rozwoju energetyki wiatrowej.

Energetyka wiatrowa niewątpliwie staje się odpowiedzią zarówno na kryzys gospodarczy, jak i klimatyczny. Nowe farmy wiatrowe to szansa nie tylko na rentowny biznes, ale i na obniżenie kosztów wytwarzania energii, a tym samym jej cen. Aby to osiągnąć niezbędne jest jednak bezpieczne, stabilne i przewidywalne otoczenie regulacyjne – podkreślał Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Źródło: psew.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz