Reklama
bosch-homecomfort

Nieformalne spotkanie ministrów UE ds. środowiska i energii

W dniach 20-22 stycznia 2022 roku w Amiens we Francji odbyło się nieformalne spotkanie ministrów UE ds.środowiska oraz energii. Podczas spotkania, w którym uczestniczył m.in.: wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński poruszono tematy sprawiedliwej transformacji, rosnących ceny energii, efektywności energetycznej, gospodarki wodorowej oraz walki z wylesianiem.

Producent kawy cyfryzuje systemy zasilania, wykorzystując w tym celu oprogramowanie Schneider Electric [źródło: www.se.com]
Nieformalne spotkanie ministrów UE ds. środowiska i energii [źródło: www.gov.pl]prosumentów - nowy system rozliczania, tzw. net-billing [Źródło: gov.pl]

Chcąc odnieść sukces w głębokim transformowaniu gospodarki – od produkcji energii do wytwarzania, transportu i konsumpcji dóbr – musimy przeprowadzić ten proces w taki sposób, by zmiany były korzystne dla wszystkich – zaznaczył wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

 

Potrzebujemy rozwiązań zorientowanych na ludzi, a w szczególności na grupy najbardziej wrażliwe. Zaproponowana architektura pakietu „Fit for 55” wydaje się nie odpowiadać na generowane wyzwania społeczne – tym samym akceptowalność samej transformacji może być ograniczona. Należy bardzo ostrożnie podejść do zmian, które mogą prowadzić do zwiększenia obciążeń dla społeczeństwa i już na tym etapie odpowiednio zaadresować ryzyko wzrostu ubóstwa energetycznego – powiedział wiceminister.

 

Dlatego nie widzimy zasadności i skuteczności wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami dla transportu i budynków. Niepokojące są także próby przenoszenia ciężaru wysiłku na mniej zamożne społeczeństwa w UE widoczne np. w dyskusji nad celami w non-ETS czy nad mechanizmami wsparcia – dodał.

 

Transformacja nie jest procesem równomiernym ani w czasie, ani w przestrzeni w państwach członkowskich UE. Dlatego, zdaniem Polski, priorytet powinien być położony na działania zapewniające maksymalną elastyczność krajom w zakresie wdrażania optymalnych rozwiązań na rzecz transformacji, biorąc pod uwagę ich specyficzne uwarunkowania, w tym regionalne i społeczne – wyjaśnił Adam Guibourgé-Czetwertyński.

 

Podczas dyskusji dot. cen energii wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podkreślił, że problem wysokich cen energii utrzymuje się, a problem może wracać także w kolejnych latach.

 

Musimy chronić odbiorców – zarówno poprzez środki krajowe, jak i stanowcze działania podejmowane na poziomie UE. Stawką jest konkurencyjność naszych gospodarek i akceptowalność społeczna unijnej polityki energetyczno-klimatycznej – dodał.

 

Podczas spotkania wiceminister powiedział, że ogłoszona w zeszłym tygodniu decyzja Komisji Europejskiej dot. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie roli Gazpromu w obecnym kryzysie stanowi krok w dobrym kierunku. Zwrócił też uwagę, że system ETS powinien umożliwiać przeprowadzenie transformacji w sposób stopniowy i przewidywalny, nie zagrażając konkurencyjności europejskich gospodarek.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz