.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Na co należy zwrócić uwagę, podpisując umowę przy zmianie dostawcy prądu?

Ponad 5,9 mln klientów w gospodarstwach domowych korzysta z ofert wolnorynkowych, czyli niepodlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Oznacza to, że już prawie 38 proc. odbiorców wybrało takie oferty.

Na co należy zwrócić uwagę, podpisując umowę przy zmianie dostawcy prądu? [źródło: /www.ure.gov.pl]
Na co należy zwrócić uwagę, podpisując umowę przy zmianie dostawcy prądu? [źródło: /www.ure.gov.pl]

W 2022 roku 4 756 odbiorców indywidualnych z tzw.: grupy G zmieniło dostawcę prądu. W grupach odbiorców biznesowych (grupy A,B i C) w tym czasie dokonano 2 896 zmian. Od 2007 roku – tj. od czasu, gdy jako klienci mamy taką możliwość – sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło w sumie 949 tys. odbiorców.

Reklama
oknonet.pl

Na decyzję o zmianie sprzedawcy mają wpływ następujące czynniki:

  • stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany,
  • łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur),
  • dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Jednym z podstawowych praw konsumenta jest możliwość zmiany sprzedawcy prądu, co jednocześnie kształtuje też rynek konkurencji.
Niestety sprzyja to także nieuczciwym praktykom, dlatego URE przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę.

Na co należy zwrócić uwagę, podpisując umowę przy zmianie dostawcy prądu? [źródło: /www.ure.gov.pl]
Na co należy zwrócić uwagę, podpisując umowę przy zmianie dostawcy prądu? [źródło: /www.ure.gov.pl]

Na co należy zwrócić uwagę podpisując umowę przy zmianie dostawcy prądu?

  • czy oprócz sprzedaży energii elektrycznej oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty,
  • na jaki okres zawierany jest kontrakt,
  • na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty,
  • jakie są warunki wypowiedzenia (czy są przewidziane opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy)na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty.

Ważne, aby dopytać o takie kwestie jak:

  • wysokość opłat stałych (np. opłaty handlowej),
  • dodatkowe opłaty oraz inne płatne usługi (np. dodatkowe ubezpieczenie) i kary umowne.

Co ważne od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych. Przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą już zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza jednak możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej.

źródło: www.ure.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz