.
Reklama
targikielce.pl/
.

Ekologiczna infrastruktura sortowania odpadów powstaje w Opolu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże około 40 mln zł na ekologiczną inwestycję spółki Remondis Opole. Przy wykorzystaniu pieniędzy z programu „Racjonalna gospodarka odpadami (Część 2 – Instalacje gospodarowania odpadami” wsparta zostanie rozbudowa Instalacji Komunalnej Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania o sortownię odpadów zbieranych selektywnie. Dzięki jej uruchomieniu możliwe będą efektywne działania recyklingowe i docelowo ograniczy masę odpadów kierowanych na składowiska aż o 12 tys. ton rocznie.

Ekologiczna infrastruktura sortowania odpadów powstaje w Opolu [źródło: www.gov.pl]
Ekologiczna infrastruktura sortowania odpadów powstaje w Opolu [źródło: www.gov.pl]

Zakres rzeczowy opolskiego przedsięwzięcia, które w całości ma kosztować 48,8 mln zł, obejmie budowę hali sortowni oraz budynku socjalno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Reklama
oknonet.pl

Główny element inwestycji to zakup i instalacja kompleksowej linii sortowniczej, na którą złożą się m.in.: rozrywarka worków, sito bębnowe obrotowe (opcjonalnie sito kaskadowe), separatory optyczne wraz z osprzętem, separatory metali, separator balistyczny, kabiny manualne sortowania i doczyszczania, system przenośników transportowych, prasa belująca z systemem podawania, ewentualnie/ opcjonalnie separatory powietrzne oraz automatyczne stacje załadunku.

W ramach projektu zaplanowano również nabycie kompletu urządzeń do transportowania materiału odpadowego na terenie zakładu, tj. wózka widłowego, ładowarki czołowej i kontenerów transportowych. Rozbudowa i modernizacja obiektu w Opolu ma zapewnić wydajność linii segregacji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych na poziomie 20 tys. ton w ciągu roku. Celem jest uzyskanie takiego poziomu przetworzenia i przygotowania odpadów, aby jak największa ich ilość nadawała się do ponownego wykorzystania – informuje NFOŚiGW.

Umowa w sprawie dofinansowania inwestycji została podpisana 25 marca br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz firmy Remondis Opole Sp. z o.o. Kwota wsparcia w formie dotacji wynosi 11,9 mln zł, a w formie niskooprocentowanej pożyczki – 27,8 mln zł. Przekazanie nowej infrastruktury przetwarzania odpadów do użytku planowane jest na kwiecień 2023 roku.

Zadaniem inwestycji jest także uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie województwa opolskiego i wzmocni dotychczasowy system selektywnego zbierania odpadów.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz