Reklama
cleanpowerforall

Ogłoszono konkurs na partnera strategicznego w realizacji przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”

Konkurs ogłoszony przez NCBR jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego – gmin miejskich i miejsko-wiejskich (w tym gmin na prawach powiatu), których liczba mieszkańców nie przekracza 200 000 mieszkańców. Jest on realizowany w ramach przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Celem konkursu jest wyłonienie dwóch gmin, które przeznaczą nieruchomości na budowę dwóch demonstratorów budynków efektywnych energetycznie. Mają być to domy wielorodzinne dla młodych rodzin oraz dla seniorów.

Ogłoszono konkurs na partnera strategicznego w realizacji przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” [źródło: www.gov.pl]
Ogłoszono konkurs na partnera strategicznego w realizacji przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” [źródło: www.gov.pl]

Do budowy tych obiektów zostaną wykorzystane technologie pozwalające szybko budować z modułów, prefabrykatów, zapewniać nadwyżkę energii na wszystkie potrzeby eksploatacji budynku (ogrzewanie, energia elektryczna, ciepła woda), a także oszczędzać wodę, redukować ślad węglowy materiałów budowlanych oraz w jak najwyższym stopniu korzystać przy budowie z materiałów z recyklingu.

Gminy, które zostaną wyłonione w postępowaniu konkursowym wesprą NCBR jako równorzędni i aktywni partnerzy i liderzy w rozwijaniu innowacji mieszkaniowych oraz społecznych. Poszukiwane są gminy, które posiadają nie tylko nieruchomości pod budowę demonstratorów, ale mają również wizję, jak wykorzystać wnioski z budowy i eksploatacji demonstratora do wprowadzenia zmian funkcjonowania uwarunkowań mieszkaniowych dla danej wspólnoty lokalnej. Mają to być partnerzy strategiczni, którzy przyczynią się do promowania rozwiązań technicznych i dzielenia się doświadczeniami, które mogą pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie mieszkalnictwa społecznego i senioralnego w innych miejscach kraju i Europy.

Na nieruchomościach, wygranych w konkursie gmin, powstaną budynki wielorodzinne (demonstratory), które zbudują  dwaj najlepsi wykonawcy wybrani  w ramach przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono 37,5 mln złotych.

Demonstratory powstaną w ramach dwóch odrębnie realizowanych strumieni przedsięwzięcia: Strumień I – Budownictwo Społeczne oraz Strumień II – Budownictwo senioralne. Budynki stanowią element prac badawczo rozwojowych i mają powstać do końca 2023 roku. Przy wyborze najlepszych wykonawców pod uwagę brane jest zapewnienie przez nich jak najlepszych parametrów technologii, w tym:

  • koszt budowy z uwzględnieniem kosztów eksploatacji przez 30 lat,
  • bilans energetyczny (energia elektryczna z OZE na wszystkie potrzeby: ogrzewanie, urządzenia i instalacje, ciepła woda użytkowa),
  • zużycie energii (możliwe jak najniższe straty energii na przegrodach budowlanych i instalacjach),
    bilans wodny (nawet 95% oszczędności w poborze wody z sieci),
  • materiały budowlane o jak najniższym śladzie węglowym,
  • materiały budowlane  jak najwyższym poziomie recyklingu.

Jak czytamy na stronie NCBR budowa ma odbywać się z gotowych elementów i ma potrwać maksymalnie 3 miesiące dla budynków w technologii modułowej 3D oraz do 6 m-cy dla budynków w technologii prefabrykowanej 2D. Budynki powstaną w wyspecjalizowanych wytwórniach w Polsce i zostaną wyposażone w środku – wykończone powierzchnie ścian i podłóg, kompletna stolarka drzwiowa i okienna, zabudowa kuchenna ze sprzętem AGD. Ponadto demonstratory zostaną dostosowane do potrzeb ich mieszkańców z uwzględnieniem wyzwań demograficznych, a zagospodarowanie terenu wokół demonstratorów sprzyjać ma integracji mieszkańców.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz