Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

31 stycznia 2023 r. upływa termin składania oświadczenia na stosowanie ceny maksymalnej za energię elektryczną

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje rozszerzona definicja odbiorcy uprawnionego do zastosowania ceny maksymalnej za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh. Dzięki zmianom ze wsparcia skorzystają również najemcy lokali.

31 stycznia 2023 r. upływa termin składania oświadczenia na stosowanie ceny maksymalnej za energię elektryczną
31 stycznia 2023 r. upływa termin składania oświadczenia na stosowanie ceny maksymalnej za energię elektryczną [źródło: www.gov.pl]

Mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną chroni odbiorców będących m.in. firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostkami samorządu terytorialnego czy tzw. podmiotami wrażliwymi, którzy mają podpisaną umowę ze sprzedawcą energii. Od 1 stycznia 2023 r. ochrona w zakresie ceny maksymalnej została rozszerzona również dla podmiotów, które nie mają zawartej bezpośredniej umowy ze sprzedawcą energii – prowadzą działalność w najmowanych lokalach.

Aby wobec najemców mogła być zastosowana cena maksymalna, konieczne jest złożenie oświadczenia odbiorcy uprawnionego przez podmiot udostępniający lokale, który jest jednocześnie stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Oświadczenie powinno zostać złożone do sprzedawcy energii do 31 stycznia 2023 r.

Można je składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną). Wersja edytowalna wniosku dostępna jest poniżej, w sekcji Materiały.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz