Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Zainwestujemy w rozwój obszaru technologii pomp ciepła

W Miękini powstanie Hub Naukowo-Technologiczno-Biznesowy, który ma zostać przestrzenią do realizacji zadań z zakresu badań, promocji, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem pomp ciepła. 12 kwietnia 2021 r. podpisano list intencyjny, którego sygnatariuszem jest m.in. Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka.

Podpisanie listu intencyjnego ws. utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini
Podpisanie listu intencyjnego ws. utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego w Miękini [Źródło: gov.pl]

Minister Michał Kurtyka zaznaczył, iż Polska w ciągu ostatnich lat poczyniła istotny postęp w zakresie prac nad przejściem na model niskoemisyjnej gospodarki oraz wykorzystywania dostępnych zasobów. Dominująca rola energooszczędnej transformacji została określona m.in. w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. Należą do niej przede wszystkim budowa efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego oraz poprawa jakości powietrza m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności pomp ciepła.

 

Użycie pomp ciepła może przyczynić się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń. Jest także szansą na stworzenie nowych miejsc pracy – zarówno w przemyśle odpowiedzialnym za wytwarzanie urządzeń, jak i w sektorze zajmującym się ich instalacją – powiedział podczas konferencji szef resortu klimatu i środowiska.

Celem powstania Hub-u jest zebranie podmiotów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału lokalnych producentów do tworzenia konkurencyjnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła.

Statystyki pokazują, że sprzedaż pomp ciepła rośnie bardzo dynamicznie. W przypadku powietrznych pomp ciepła popyt wzrósł nawet o 100% w stosunku do poprzedniego roku. Takie sprzyjające okoliczności możliwe są m.in. dzięki dostępności ulgi termomodernizacyjnej, licznym aktywnościom strony rządowej oraz uruchomieniu programów pomocowych – w tym programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreślił pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW, dodaje, że z dofinansowania pomp ciepła w budynkach już istniejących chętnie korzystają beneficjenci programu „Czyste Powietrze”. Podkreśla jednak, że istotne jest również wsparcie w tym zakresie nowych budynków, stąd analizowane są możliwości dofinansowania pomp ciepła oraz magazynów/buforów ciepła i chłodu w ramach nowego instrumentu, który jest przedmiotem rozmów z resortem klimatu i środowiska.

W opinii Jerzego Lisa, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Hub Naukowo-Technologiczno-Biznesowy w Miękini wpisuje się w trend rozwoju nowoczesnego kształcenia, zróżnicowanych kierunków badań oraz nowatorskich inwestycji, a zaplecze infrastrukturalne i laboratoryjne AGH będzie jego dużym wsparciem.

Jak dodał burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, w ramach dalszej współpracy z AGH i środowiskiem biznesu planowane jest stworzenie w Miękini Centrum Edukacji, które będzie zajmować się szkoleniami i doradztwem dla profesjonalistów związanych z rynkiem OZE oraz popularyzacją wśród prosumentów efektywnego korzystania z tych źródeł.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz