Reklama
konferencjaeuropower.pl

SUNEX niemal podwoił wynik netto

SUNEX S.A. opublikował raport finansowy za 2020 r. W tym okresie, jeden z czołowych producentów i dystrybutorów innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii osiągnął rekordowe wyniki. Przychody w ujęciu r./r. zwiększyły się o 35,9% do 84,6 mln zł, a wynik netto poprawił się o 86,3% do 6,5 mln zł. Zarząd SUNEX zakłada utrzymanie dynamicznego rozwoju w kolejnych okresach.

Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.
Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A. [Źródło: sunex.pl]

SUNEX kontynuuje dynamiczny i systematyczny wzrost działalności. Producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii w 2020 r. osiągnął 84,6 mln zł przychodów, czyli o 35,9% więcej niż rok wcześniej. Wynik na działalności operacyjnej poprawił się w ujęciu r./r. o 112,2% do 10 mln zł, a wynik na działalności operacyjnej z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) zwiększył się o 84,9% do 12,3 mln zł. Spółka w 2020 r. wypracowała 6,5 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 86,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Wartość kapitałów własnych zwiększyła się o 23% do 32,3 mln zł.

Miniony rok był dla nas kolejnym bardzo udanym okresem. Osiągnęliśmy w tym czasie rekordowe w historii spółki wyniki finansowe niemal podwajając wynik netto. Znaczny wzrost najistotniejszych wskaźników rentowności potwierdza jednocześnie bardzo dobrą kondycję spółki oraz wysokie zdolności do generowania zysków w kolejnych okresach. Mamy ugruntowaną pozycję oraz solidne fundamenty do dalszego dynamicznego rozwoju na bardzo perspektywicznym rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

W 2020 roku ukończona została inwestycja polegająca na budowie hali wraz z nowoczesną linią technologiczną do produkcji zasobników. Własna produkcja zasobników C.W.U. pozwoli na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. Efektem wdrożenia wyrobów do własnej produkcji będzie również realizacja wyższej marży EBITDA, rozszerzenie gamy oferty produktowej, w tym realizacja nietypowych zamówień, a także usprawnienie procesów logistycznych, co z pewnością przełoży się na wzrost sprzedaży.

W grudniu spółka zakupiła w Raciborzu grunt z budynkami, co umożliwi w przyszłości dalszą rozbudowę mocy produkcyjnych. Rozpoczęto również prace koncepcyjno-analityczne zmierzające do przejęcia od Polska Ekologia (jednostki dominującej) części działalności związanej z obsługą zamówień publicznych realizowanych przez krajowe jednostki samorządowe w obszarze odnawialnych źródeł energii.

SUNEX około 60% produkcji sprzedaje do krajów Europy Zachodniej, gdzie kluczowy jest rynek niemiecki, który jest w obszarze eksportu traktowany jako rynek strategiczny. Ponadto w bieżącym roku Spółka chce zwiększyć także swoją obecność na rynku krajowym.

W bieżącym roku zamierzamy skupić się na zintensyfikowaniu działań promocyjno-sprzedażowych na rynku polskim. W naszym kraju bardzo szybko rośnie zainteresowanie instalacjami OZE. Wpływają na to różnorodne formy wsparcia walki ze smogiem i związane z tym dofinasowania wymiany urządzeń grzewczych i elektrycznych na urządzenia OZE, a także wzrost kosztów tradycyjnej energii elektrycznej. Bardzo dobre perspektywy dotyczące rozwoju na rynku polskim związane są także z coraz powszechniejszymi przetargami publicznymi. Dlatego naszym zamiarem i jest wzmocnienie udziału oraz wartości sprzedaży krajowej przy jednoczesnym utrzymaniu niezmiennego trendu wzrostowego na rynkach zagranicznych – stwierdził Romuald Kalyciok.

Priorytetem SUNEX pozostają inwestycje w wiedzę i rozwój. W bieżącym roku planowane są dalsze przedsięwzięcia w obszarze automatyzacji procesów wytwarzania, magazynowania oraz zarządzania produkcją wyrobów metalowych wykorzystywanych w urządzeniach OZE. Wstępna wartość przygotowywanego projektu szacowana jest na 10 mln zł. Na realizację spółka zamierza ubiegać się o fundusze ze środków UE.

Posiadanie własnego działu badawczo-rozwojowego, stała współpraca z sektorem nauki i instytucjami badawczo-rozwojowymi pozwala nam osiągać dużą skuteczność w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań – dodał Romuald Kalyciok.

Źródło: sunex.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz